CPE (Cambridge English: Proficiency)

      
 Cambridge English: Proficiency, известен също и като Certificate of Proficiency in English (CPE), се определя на ниво C2 от Общата европейска референтна рамка за езиците (CEFR).

 CPE е изпит по английски език за най-напредналите и представлява задълбочена и точна оценка на езиковите компетенции на кандидатите. Той  доказва, че положилите го са усвоили английски език на изключително ниво. Резултатите от CPE се приемат от повече от 4000 образователни, бизнес и държавни институции в целия свят и служат  като официално потвърждение на факта, че Вие  владеете отлично английски език. Чрез CPE се показва, че Вие можете:

 - да учите или работите на най-високо ниво в професионалния и академичния живот;

 - да общувате с непринуденост и изтънченост,  подобно на нивото на човек за когото английският език е майчин; 

 - да проучвате и изследвате теми от най-високо и  абстрактно ниво и да участвате  в следдипломни и докторски програми;

 -  че разбирате основните идеи на сложни теми при писмен текст;

 -  че можете да говорите за сложни или невсекидневни въпроси и проблеми;

 -  че можете да пишете уверено по всяка тема и въпрос.

  Подготовка за Cambridge English: Proficiency ще Ви помогне да постигнете тези практически езикови умения.

Защо да положите изпита CPE?

 Cambridge English: Proficiency е подходящ за хора, които искат да работят и учат в чужбина (може да послужи за кандидатстване в британски и в много европейски университети).

Онлайн курсове за CPE.

    Формат на изпита

 Cambridge English: Proficiency се състои от четири секции, разработени така, че да тестват различните езикови умения на кандидатите. 

1. Reading and Use of English (1ч. 30 мин.)

     Състои се от 7 части с 53 задачи. Показва, че кандидатът може да се справи уверено с различни видове текст, като книги, вестници, списания и наръчници.

 2. Writing (1 ч. 30 мин.)

      Състои се от 2 части. От кандидата се изисква да може да пише различни видове текст, като есета, доклади и рецензии.

 3. Listening (около 40 мин.)

      Състои се от 4  части. От кандидата се изисква да бъде в състояние да разбира различни по вид материали, като лекции, речи и интервюта.

 4. Speaking (16 мин.)

      Тества способността на кандидатите да общуват ефективно в „лице в лице” ситуации.

Индивидуални курсове за CPE, София.

ПРОГРАМА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОДГОТОВКА ЗА CPE

Цели и методи на обучението:

- преговор на стара и овладяване на нова лексика и идиоми;

- основен и задълбочен преговор на граматиката, както и усвояване на характерни за теста специфични граматични конструкции;

- анализ и коментар на допусканите грешки;

- стратегии за справяне с изпитната ситуация;

- изграждане на умения за съобразяване с фактора време.
    
      Вижте повече за
уроците по английски език >>

   Вижте повече за нивата, изпитите и сертификатите по английски език >>

Учебно време - всеки ден - 09.00 - 20.00 ч.

График - съобразно Вашите възможности и свободно време.

Курсовете и частните уроци за подготовка за CPE се провеждат в учебните кабинети на школата или онлайн.

За актуални цени и допълнителна информация относно обучението позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

Частни уроци за подготовка за CPE в гр. София.