ПРОГРАМИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

   I. За учениците в 12. клас, обучаващи се индивидуално, се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по български език и литература и заявените конкретни цели.

   II. Програма на курсовете по български език и литература (БЕЛ) за 12. клас (обучение в групи) - кандидат-студенти и матура

1. Български език

• Текстът и социокултурният контекст;

• Текстът в публичното общуване. Сфери на научната, медийната, гражданската, институционалната и художествената комуникация;

• Тематично и смислово членене на текста. Извличане на информация от текста;

• Функции на езиковите средства за изграждане на текста;

• Отношения между езиковите единици от различните езикови равнища;

• Задължителност и избор на структура и композиция на текста съобразно предмета на общуване и предназначението на текста;

• Задължителност и избор на езикови средства съобразно условията на общуване в различни комуникативни ситуации;

• Лексикална и граматична норма. Системни езикови правила;

• Правописна и пунктуационна норма. Конвенционални езикови правила;

• Създаване на аргументативен текст.

Частни уроци и курсове за подготовка за матура по български език и литература, София.

2. Литература

    Христо Ботев

Лирика: „Майце си", „Към брата си", „Борба", „Елегия", „Делба", „До моето първо либе", „На прощаване", „В механата", „Хайдути", „Хаджи Димитър", „Моята молитва", „Обесването на Васил Левски" и др . Публицистика: „Политическа зима", „Смешен плач"

    Иван Вазов

Лирика: от стихосбирката „Пряпорец и гусла" – „Новонагласената гусла", "Де е България ?"; от стихосбирката „Тъгите на България" – „На България", „Векът", „Елате ни вижте!", „Отечество любезно, как хубаво си ти!", „Линее нашто поколенье", „Новото гробище над Сливница", „При Рилския манастир", „Българският език", „Двайсетий век", „Към природата"; от цикъла „Епопея на забравените" – „Левски", „Кочо", „Паисий", „Караджата", „Опълченците на Шипка" и др . Разкази: „Дядо Йоцо гледа", „Тъмен герой", „Пейзаж", „Кандидат за хамама", „Хаджи Ахил" и др. Романът „Под игото". Повестта „Чичовци"

    Алеко Константинов

Фейлетони: „По „изборите" в Свищов", „Страст", „Сеятели на рабски чувства", „Разни хора, разни идеали". Книгата „Бай Ганьо"

    Пенчо Славейков

От сборника „Епически песни": „Олаф ван Гелдерн", „Луд гидия", „Поет", „Ралица", „Бойко", „Микеланджело", „Cis moll", „Сърце на сърцата", „Чумави", „Неразделни", „Пред Острова на блажените". От цикъла „Сън за щастие": „Ни лъх не дъхва над полени", „Во стаичката пръска аромат", „Спи езерото", „На гроба ми изникна щат цветя", „Плакала е горчиво нощта", „Богоугодник сред гората", „Самотен гроб в самотен кът". От мистификационната антология „На Острова на блажените": „Иво Доля", „Псалом на поета", „Баща ми в мен", „Сто двадесет души", „Епиталамии", „Може би моя" и др.

    Пейо Яворов

Лирика: „Калиопа", „На нивата", „Градушка", „Арменци", „Заточеници", „Хайдушки песни", „Нощ", „Стон", „Две хубави очи", „Ще бъдеш в бяло", „Песен на песента ми", „Сенки", „Песента на човека", „Маска", „Към върха", „Две души", „Една дума", „Аз страдам", „Проклятие", „Не си виновна ти", „Чудовище", „Демон", „Смъртта", „Родина", „В часа на синята мъгла" и др.

    Елин Пелин

Разкази: „Напаст божия", „Ветрената мелница", „Мечтатели", „Косачи", „Андрешко", „Задушница", „Спасова могила", „На оня свят", „Край воденицата", „Престъпление", „Син", „Кал" и др. От цикъла разкази „Под манастирската лоза": „Отец Сисой", „Очите на свети Спиридон", „Огледалото на свети Христофор", „Чорба от греховете на отец Никодим" и др. Повестта „Гераците"

    Димчо Дебелянов

Лирика: „Черна песен", „Пловдив", „Спи градът", „Да се завърнеш…", „Помниш ли, помниш ли …", „Аз искам да те помня все така", „Станси", „Гора", „Миг", „През векове", „Слънчогледи", „На злото", „Смърт", „Молитва", „Под сурдинка", „Прииждат, връщат се", „Тиха песен", „Сиротна песен" и др.

    Христо Смирненски

Стихосбирката „Да бъде ден !". Цикълът „Зимни вечери"

    Гео Милев

Поемата „Септември"

    Атанас Далчев

Лирика: „Болница", „Хижите", „Вратите", „Коли", „Стаята", „Старите моми", „Прозорец", „Книгите", „Съдба", „Повест", „Дяволско", „Метафизически сонет", „Молитва", „Любов", „Нощ", „Носачи на реклама", „Камък", „Ангелът на Шартър" и др.

    Йордан Йовков

Разкази: „Те победиха", „Белият ескадрон", „Край Места", „Белите рози". Повестта „Земляци". Из сборника „Песента на колелетата": „Песента на колелетата", „Последна радост" и др. Из сборника „Старопланински легенди": „Шибил", „Божура", „Индже", „Юнашки глави", „През чумавото" и др. Из сборника „Вечери в Антимовския хан": цикълът „Вечери в Антимовския хан", „По жицата", „Албена", „Другоселец" и др. Из сборника „Женско сърце": „Серафим", „Вълкадин говори с Бога" и др.

    Никола Вапцаров

Стихосбирката „Моторни песни". Лирика: „Ще строим завод", „Не бойте се, деца", „История", „Кино", „Рибарски живот", „Ботев", „Епоха", „Прощално", „Борбата е безмилостно жестока" и др.

    Елисавета Багряна

Поезия: "Кукувица", "Стихии", "Потомка", "Вечната"

    Димитър Димов

Романът „Тютюн"

    Димитър Талев

Романът „Железният светилник"

курсове

3. Знания за строежа и функционирането на художествената творба

• Художествена условност (фолклор, литература);

• Особености на условния изобразен свят (време и пространство, литературен герой, видове литературни герои, конфликт);

• Строеж на художествената творба (заглавие, мото, сюжет, фабула, композиция, елементи на композицията, основна идея);

• Комуникативен строеж на художествената творба (автор, читател, повествовател, лирически герой);

• Въздействие на художествената творба (типове отношения автор-герой и читател);

• Жанрова система на литературата (художествен жанр, епос, лирика, драма, роман, повест, разказ, фейлетон, сатира, ода, елегия, балада, сонет, лирическа миниатюра, поема, драма);

• Организация на художествената реч (проза, стих, стихова организация; тропи - метафора, метонимия, символ, алегория; фигури - сравнение, епитет, хипербола, литота, антитеза, оксиморон, парадокс, гротеска).

* * * * * *

  Посочената по-горе програма за курсове по български език и литература за матура и кандидат-студенти е ориентировъчна и се актуализира в зависимост от промените в конспектите на университетите и ДЗИ.

* * * * * *

   Вижте повече за частните уроци по БЕЛ >>

   Вижте повече за нашите курсове по български език и литература >>

   Вижте повече за нашите кандидатстудентски курсове >> и курсове за матура >> по български език и литература (БЕЛ) за учебната 2021/2022 г.

   Вижте повече за  МАТУРА - 2021 г.

   Тестове за подготовка за матура по български език и литература >>

* * * * * *

         25.05.2021 г.

    Започна записването за целогодишните курсове за матура и кандидат-студенти за учебната 2021/2022 година.


* * * * * *

  Уроците по български език и литература (БЕЛ) за 12. клас се провеждат в учебните кабинети на школата или онлайн (дистанционно обучение).

* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

Курсове за матура по литература, подготовка за матура по литература, курсове за кандидат-студенти по литература