Направлението за подготовка за матура към учебен център "Елина" е създадено през 2007 г. През същата година МОН въведе задължителен държавен изпит по български език и литература и втора задължителна матура с избираем учебен предмет - чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, предметен цикъл философия, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование.

  Оценката от матурата в България се признава вместо приемен изпит във все повече университети у нас и в Европа.

  Държавният зрелостен изпит по български език и литература ще се проведе на 21.05.2018 г. Матурата по БЕЛ съдържа следните елементи:
    1. 40 тестови задачи:
      - задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен;
      - задачи със свободен отговор (включително създаване на текст резюме).
    2. Задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или литературно есе).

    ДЗИ по избираем предмет ще се проведе на 23.05.2018 г.

Онлайн уроци и курсове за подготовка за матура.

   Програмите на нашите курсове за матура са изцяло съобразени с критериите на изпитите. Подготовката по всеки учебен предмет в школа "Елина" включва лекции, упражнения, дискусии и постоянен текущ контрол. В хода на обучението ще бъдат представени и отработени необходимите знания и умения за справяне с изпитната ситуация.

   С оглед на системното и трайно усвояване на материала сме предвидили голям брой домашни работи, както и тестова проверка в изпитна обстановка.

   Лекционните занятия за подготовка за матура провеждаме с помощта на авторски материали, разработени от нашия преподавателски екип съобразно ДОИ за гимназиалната степен на обучение и одобрените от МОН учебници. Съдържанието е теоретично обобщено в отделни теми, като при изложението сме търсили системност, последователност и постепенност при надграждане на новото знание.

   Индивидуалната работа с учениците е особен приоритет за нас и затова сме ограничили броя на участниците в една група до 6 човека.


   Предлагаме също и частни уроци за матура по химия, биология, български език и литература, математика, история, география, физика, философия, английски, немски, испански, френски, руски и италиански език.

   За ученици в 11. клас организираме двугодишно обучение.

   За ученици в 12. клас предлагаме:

    - едногодишни курсове за матура по всички предмети (начало - октомври и ноември - 2018 г.);

    - интензивна подготовка за ДЗИ – от месец февруари - 2019 г.;

    - комбинирани курсове за подготовка за матура и кандидатстудентски изпити по български език и литература (БЕЛ), математика, география, история, биология, химия и английски език.

Курсове и частни уроци за подготовка за ДЗИ, София.

    НОВИНИ

   Постоянството, старанието и отличната съвместна работа на преподавателите и зрелостниците в учебен център „Елина“ бяха възнаградени с много отлични оценки на матурите през 2017 година.

   Благодарим на колегите по български език и литература Димитър Бурла, Андрей Бобев, Марчела Миронова, Магдалена Попова и Венцеслав Шолце и на техните ученици за прекрасните резултати:    Милена Шишкова (6,00), Рада Попова (6,00), Стела Бонова (5,96), Виктор Чавдаров (5,95), Калина Бакърджиева (5,95), Памела Тодорова (5,93), Денис Давидков (5,92), Неда Йовчева (5,91), Мартина Радойнова (5,91), Станимир Борисов (5,88), Никол Божикова (5,86), Иван Банков (5,86), Петко Каменов (5,85), Асен Начков (5,82), Виктория Илиева (5,82), Христиана Георгиева (5,81), Александър Андонов (5,80), Стоян Клюнков (5,79), Божидар Александров (5,78), Виктория Адмасу (5,77), Виолета Банева (5,74), Рая Караджова (5,71), Мартин Ценов (5,71), Елена Нитова (5,71), Калоян Николов (5,71), Калина Иванова (5,67), Мариета Михова (5,64), Венета Петрова (5,64), Моника Жижанова (5,64), Жаклин Атанасова (5,64), Захари Парзулов (5,63), Ивелин Куленски (5,63), Емилияна Герасимова (5,58), Михаела Боянова (5,58), Божидар Лазов (5,58), Габриела Дамянова (5,57), Александра Антонова (5,57), Жан Паунов (5,54), Светлин Берков (5,54), Мина Христова (5,50) и Мериан Митова (5,50).

   На матурата по биология и здравно образование се отличиха Памела Тодорова (5,96), Жан Паунов (5,86) и Явор Йорданов (5,70).

   Нашата колежка Катерина Георгиева подготви за отличен за ДЗИ по история и цивилизация Михаела Иванова (5,85), Михаела Боянова (5,72) и Николай Илиев (5,65).

   За чудесните оценки на матурата по математика поздравяваме Петър Георгиев (5,70) и Петър Иванов (5,78).

   Анна Стоянова се отличи с оценка 5,54 на ДЗИ по френски език.

   Отлично на матурата по английски език се представиха и учениците на колегата ни Благой Благоев: Стеляна Данчева (5,96), Магдалена Лозанова (5,95), Георги Цицелков (5,76), Елена Овчарова (5,74), Дамян Славчев (5,60), Надя Ричева (5,57) и Виктория Каракашева (5,54).

   Много се гордеем с постиженията на нашите ученици и колеги и им желаем бъдеще, изпълнено с академични и професионални успехи!

* * * * * *

    Започна записването за целогодишните курсове за матура по български език и литература за учебната 2018/2019 година.


За допълнителна информация относно обучението се обадете на 0888-616-911.

Вижте повече за МАТУРА - 2018 г.

Тестове за матура по БЕЛ >>

Вижте повече за Учебен център "Елина" >>