Направлението за подготовка за матура към учебен център "Елина" е създадено през 2007 г. През същата година МОН въведе задължителен държавен изпит по български език и литература и втора задължителна матура с избираем учебен предмет - чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, предметен цикъл философия, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование.

  Оценката от матурата в България се признава вместо приемен изпит във все повече университети у нас и в Европа.

  Държавният зрелостен изпит по български език и литература ще се проведе на 19.05.2021 г. Матурата по БЕЛ съдържа следните елементи:
    1. 40 тестови задачи:
      - задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен;
      - задачи със свободен отговор (включително създаване на текст резюме).
    2. Задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или литературно есе).

    ДЗИ по избираем предмет ще се проведе на 21.05.2021 г.

Онлайн уроци и курсове за подготовка за матура.

   Програмите на нашите курсове за матура са изцяло съобразени с критериите на изпитите. Подготовката по всеки учебен предмет в школа "Елина" включва лекции, упражнения, дискусии и постоянен текущ контрол. В хода на обучението ще бъдат представени и отработени необходимите знания и умения за справяне с изпитната ситуация.

   С оглед на системното и трайно усвояване на материала сме предвидили голям брой домашни работи, както и тестова проверка в изпитна обстановка.

   Лекционните занятия за подготовка за матура провеждаме с помощта на авторски материали, разработени от нашия преподавателски екип съобразно ДОИ за гимназиалната степен на обучение и одобрените от МОН учебници. Съдържанието е теоретично обобщено в отделни теми, като при изложението сме търсили системност, последователност и постепенност при надграждане на новото знание.

   Индивидуалната работа с учениците е особен приоритет за нас и затова сме ограничили броя на участниците в една група до 6 човека.

   За ученици в 11. клас организираме двугодишно обучение.

   За ученици в 12. клас предлагаме:

    - едногодишни курсове за матура по всички предмети (начало - октомври и ноември - 2021 г.);

    - интензивна подготовка за ДЗИ (краткосрочни курсове) – от месец февруари - 2022 г.;

    - комбинирани курсове за подготовка за матура и кандидатстудентски изпити по български език и литература (БЕЛ), математика, география, история, биология, химия и английски език.

  За предпочитащите самостоятелно обучение предлагаме частни уроци за матура по график, съобразен с индивидуалните възможности и свободното време на ученика.

Курсове и частни уроци за подготовка за ДЗИ, София.

    НОВИНИ

   14.07.2020 г.

   Постоянството, старанието и отличната съвместна работа на преподавателите и зрелостниците в учебен център „Елина“ бяха възнаградени с много отлични оценки на матурите през 2020 година.

   Благодарим на колегите Димитър Бурла, Андрей Бобев, Марчела Миронова, Десислава Узунова, Адриана Бърдарова, Тодор Хиков, Радослав Ангелов, Кръстан Цанов и Ваньо Панчев и на техните ученици за прекрасните резултати:

- по БЕЛ: Александра Варадева (5,95); Евелина Дачева (5,91); Рон Аладжем (5,88); Мартин Катерски (5,86); Даниел Анастасов (5,86); Мила Илиева (5,86); Йоана Петрова (5,86); Михаела Пенева (5,85); Дона Ставрева (5,84); Сава Казаков (5,81); Иван Иванов (5,78); Цвета Спасова (5,75); Цветина Цонкова (5,75); Иван Иванов (5,75); Алекс Азов (5,70); Магда-Лина Узунова (5,70); Адриана Атанасова (5,70); Маргарита Дели-Славова (5,70); Магдалина Влъчкова (5,68) Божидара Савова (5,65); Жаклин Василева (5,64); Моника Симеонова (5,63); Илия Стоянов (5,63); Виктория Софияди (5,60); Георги Митрев (5,60); Карина Недева (5,58); Алекзандър Заечки (5,58); Мария Йоловска (5,58); Кристиян Самaрджиев (5,58); Мария-Магдалена Иванова (5,57); Румяна Илиева (5,57); Ивайло Ангелков (5,56);

- по математика: Ния Захариева – 6.00; Николай Пеев – 5,64;

- по биология: Теди Томова (5,61) и Елена Христова (5,58);

- по немски език: Елена Каймаканова – 5,50;

- по английски език: Белослава Пейчева – 5,87; Самира Вълчева – 5,80;

- по испански език: Рени Андасарова – 5,81;

- по история: Алекс Азов – 5,80.

  Огромни благодарности и за отличната работа на нашите колеги от администрацията: Соня Иванова, Ивет Лолова и Полина Недкова.

  Много се гордеем с постиженията на нашите ученици и колеги и им желаем бъдеще, изпълнено с академични и професионални успехи!

  

* * * * * *

         25.05.2021 г.

    Започна записването за целогодишните курсове за матура за учебната 2021/2022 година.


* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

* * * * * *

Вижте повече за МАТУРА - 2021 г.

Тестове за матура по БЕЛ >>

Вижте повече за Учебен център "Елина" >>