Направлението за подготовка за матура към учебен център "Елина" е създадено през 2007 г. През същата година МОН въведе задължителен държавен изпит по български език и литература и втора задължителна матура с избираем учебен предмет - чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, предметен цикъл философия, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование.

  Оценката от матурата в България се признава вместо приемен изпит във все повече университети у нас и в Европа.

  Държавният зрелостен изпит по български език и литература ще се проведе на 21.05.2019 г. Матурата по БЕЛ съдържа следните елементи:
    1. 40 тестови задачи:
      - задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен;
      - задачи със свободен отговор (включително създаване на текст резюме).
    2. Задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или литературно есе).

    ДЗИ по избираем предмет ще се проведе на 23.05.2019 г.

Онлайн уроци и курсове за подготовка за матура.

   Програмите на нашите курсове за матура са изцяло съобразени с критериите на изпитите. Подготовката по всеки учебен предмет в школа "Елина" включва лекции, упражнения, дискусии и постоянен текущ контрол. В хода на обучението ще бъдат представени и отработени необходимите знания и умения за справяне с изпитната ситуация.

   С оглед на системното и трайно усвояване на материала сме предвидили голям брой домашни работи, както и тестова проверка в изпитна обстановка.

   Лекционните занятия за подготовка за матура провеждаме с помощта на авторски материали, разработени от нашия преподавателски екип съобразно ДОИ за гимназиалната степен на обучение и одобрените от МОН учебници. Съдържанието е теоретично обобщено в отделни теми, като при изложението сме търсили системност, последователност и постепенност при надграждане на новото знание.

   Индивидуалната работа с учениците е особен приоритет за нас и затова сме ограничили броя на участниците в една група до 6 човека.

   За ученици в 11. клас организираме двугодишно обучение.

   За ученици в 12. клас предлагаме:

    - едногодишни курсове за матура по всички предмети (начало - октомври и ноември - 2019 г.);

    - интензивна подготовка за ДЗИ (краткосрочни курсове) – от месец февруари - 2020 г.;

    - комбинирани курсове за подготовка за матура и кандидатстудентски изпити по български език и литература (БЕЛ), математика, география, история, биология, химия и английски език.

  За предпочитащите индивидуално обучение предлагаме частни уроци за матура, които се провеждат в учебните кабинети на школата или онлайн.

Курсове и частни уроци за подготовка за ДЗИ, София.

    НОВИНИ

25.06.2019 г.

   Постоянството, старанието и отличната съвместна работа на преподавателите и зрелостниците в учебен център „Елина“ бяха възнаградени с много отлични оценки на матурите през 2019 година.
 Благодарим на колегите по български език и литература Димитър Бурла, Андрей Бобев, Марчела Миронова и Магдалена Хаджиева и на техните ученици за прекрасните резултати: Александрина Гълъбова (5,98), Сабрина Атанасова (5,95), Божидара Виларова (5,93), Наум Томов (5,93), Дилян Дичов (5,89), Яна Дечева (5,85), Мелани Славейкова (5,84), Бай Уън Уън (5,84), Теодора Веселинова (5,82), Ема Цветанова (5,81), Християна Мирова (5,79), Борислав Драганджиков (5,79), Георги Здравков (5,79), Лилия Добрева (5,78), Александър Груев (5,78), Тодор Чиплаков (5,72), Михаела Коваль (5,74), Цветелина Боцева (5,74), Ивелина Димитрова (5,70), Иван Димитров(5,68), Жасмин Гачева (5,65), Кирил Трифонов (5,64), Лиляна Ангелиева (5,63), Александра Дженева (5,57), Илияна Димитрова (5,58), Атанас Велинов (5,57), Йоан Самарджиев (5,56), Екатерина Факирова (5,54), Ирина Георгиева (5,53), Георги Анастасов (5,51), Ралица Атанасова (5,50).
 Мария-Теодора Миткова зарадва учителката си по философия Мария Георгиева с оценка 5,84.
 На държавния зрелостен изпит по ,,Биология и здравно образование“ се отличиха Тодор Чиплаков (5,89) и Савина Казакова (5,53).
 На матурата по математика Михаела Коваль, Георги Анастасов и Владимир Владов имат 6,00.
 Огромни благодарности и за отличната работа на нашите колеги от администрацията: Соня Иванова, Ивет Лолова и Полина Недкова.
Много се гордеем с постиженията на нашите ученици и колеги и им желаем бъдеще, изпълнено с академични и професионални успехи!

  

* * * * * *

         12.08.2019 г.

    Започна записването за целогодишните курсове за матура за учебната 2019/2020 година.


* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация относно обучението позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

Вижте повече за МАТУРА - 2019 г.

Тестове за матура по БЕЛ >>

Вижте повече за Учебен център "Елина" >>