ПРОГРАМИ ПО ИСТОРИЯ

   I. За всички ученици от 7. клас, обучаващи се индивидуално, се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по история и заявените конкретни цели.    

  2. ИСТОРИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7. КЛАС В НГДЕК

    Изпитът по история и цивилизация е писмен и включва  въпроси от учебното съдържание за VІІ клас

    Продължителността на изпита е 2 астрономически часа.

Примерен конспект за изпита по Антична история

ДРЕВНА ЕЛАДА

1. ЕГЕЙСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ И РАЖДАНЕТО НА ЕЛАДА.
2. ТРОЯНСКАТА ВОЙНА. ЗАЛЕЗЪТ НА МИКЕНСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ.
3. АНТИЧЕН ПОЛИС – ФОРМИ НА УПРАВЛЕНИЕ.
4. СПАРТА ПРЕЗ VI-V в. пр.Хр. УСТРОЙСТВО, СПАРТАНСКО ВЪЗПИТАНИЕ, ПЕЛОПОНЕСКИ СЪЮЗ.
5. АТИНА ПРЕЗ VI- V в. пр. Хр. РЕФОРМИТЕ НА СОЛОН, ПИЗИСТРАТ, КЛИСТЕН И ПЕРИКЪЛ.
6. ГРЪКО-ПЕРСИЙСКИ ВОЙНИ / ЙОНИЙСКО ВЪСТАНИЕ. АТИНСКО-ДЕЛОСКИ МОРСКИ СЪЮЗ/. ПЕЛОПОНЕСКА ВОЙНА.
7. КУЛТУРА НА ДРЕВНА ЕЛАДА – „ПЕТДЕСЕТИЛЕТИЕТО НА АТИНА” /АРХИТЕКТУРА, ДРАМАТУРГИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ, ФИЛОСОФИЯ, МУЗИКА/
8. БОГОВЕ И ГЕРОИ НА ДРЕВНА ЕЛАДА.

ЕЛИНИСТИЧЕСКИ СВЯТ

9. ИМПЕРИЯТА НА АЛЕКСАНДЪР МАКЕДОНСКИ. ВОЕННИ ПОХОДИ И УПРАВЛЕНИЕ.
10. ЕЛИНИСТИЧЕСКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ И КУЛТУРА.

ДРЕВЕН РИМ

11. РАЖДАНЕТО НА РИМ/ЕТРУСКИ, ЕЛИНИ И КАРТАГЕНЦИ/. СЪЗДАВАНЕ И УСТРОЙСТВО НА РИМСКАТА РЕПУБЛИКА –БОРБА МЕЖДУ ПАТРИЦИИ И ПЛЕБЕИ.
12. РИМСКА ВОЕННА ЕКСПАНЗИЯ В СРЕДИЗЕМНОМОРИЕТО – ПУНИЧЕСКИ ВОЙНИ; ЗАВЛАДЯВАНЕТО НА МАКЕДОНИЯ И ЕЛАДА; ЗАВОЕВАНИЯ НА ИЗТОК.
13. ОТ РЕПУБЛИКА КЪМ ИМПЕРИЯ - ПЪРВИ И ВТОРИ ТРУИМВИРАТ. ПРИНЦИПАТЪТ НА АВГУСТ; ЮЛИЕВО-КЛАВДИЕВАТА И ФЛАВИЕВАТА ДИНАСТИЯ. ЗЛАТЕН ВЕК. КУЛТУРА, ОБЩЕСТВО, РЕЛИГИЯ НА ДРЕВЕН РИМ.
14. ХРИСТИЯНСТВО И ЦЪРКВА /I- III ВЕК/. ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ХРИСТИЯНИТЕ – ЕПОХАТА НА МЪЧЕНИЦИТЕ.
15. КЪСНАТА РИМСКА ИМПЕРИЯ – УПРАВЛЕНИЕТО НА ДИОКЛЕТИАН, КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ И ТЕОДОСИЙ ВЕЛИКИ. КРАХ НА ЗАПАДНАТА РИМСКА ИМПЕРИЯ.

        
                   Вижте повече за курсовете за 7. клас >>

За актуални цени и повече подробности относно обучението позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

Индивидуално обучение по история за 7. клас, София.

Вижте повече за Учебен център "Елина" >>