Учебен център „Елина“ предлага корекция и форматиране на официални текстове за висши учебни заведения – реферати, курсови работи, дипломни работи, магистърски тези, доклади за конференции и др.

 Освен съдържателно богат, смислово свързан и последователен, фактологически и логически точен, всеки текст трябва да бъде написан грамотно и в добър стил, за да бъде адекватен на поставените академични цели и задачи. Школа „Елина“ предлага цялостна проверка и корекция на правопис, граматика и стил на писмени текстове от научната сфера.

 Всяко учебно заведение има специфични изисквания относно оформлението на официалните текстове, представяни от студенти и преподаватели, поради това и специалистите-филолози от школа „Елина“ се съобразяват с особеностите на всяка писмена работа, за да отговаря тя напълно на правилата и нормите, указани от съответната институция.

 Предлага се също така изготвяне на съдържание на основните глави, параграфи, пунктове и подпукнтове, фигуриращи в текста, както и списък с използваната за написването на работата литература. Специалистите от „Елина“ оформят и бележките под линия, като се съобразяват с приетите стандарти за цитиране от различни първични и вторични източници – книги, речници, сборници, статии, интернет страници и др.

За актуални цени и допълнителна информация позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

       Вижте повече за Учебен център "Елина" >>