Подготовката на ученици за НВО и кандидатстване след 7. клас е предизвикателство за преподавателския ни екип и за ръководството на учебен център "Елина". Ние знаем колко труден е изпитът и колко сериозни са изискванията към децата. Нашият опит показва, че спокойната и непринудена атмосфера по време на занятията и толерантното отношение на преподавателите към кандидат-гимназистите е гаранция за максимални резултати. Същевременно сме категорични относно редовното посещение на занятията и участията на вътрешните изпити.

   През новата учебна година в курсовете за 7. клас по математика и български език и литература (БЕЛ) сме предвидили голям брой часове, което спокойно ще ни позволи да предадем, дообясним, проверим и упражним необходимите знания. Диалогичният характер на обучението ни позволява да откроим пропуските и слабите места на учениците и да усъвършенстваме силните им страни.

  Нашата подготовка за кандидатстване след 7. клас е целогодишна и започва с преговор на материала от 5. и 6. клас, който е и основата, над която надграждаме знанията от 7. клас, необходими за отлично представяне на националното външно оценяване и конкурсните изпити. Предимства на целогодишните курсове са: значителен хорариум часове за работа в клас и достатъчно време за самоподготовка; равномерност и постепенност на учебния процес; цялостност на обучението и създаване и отработване на уменията, необходими за изпита. 

  Индивидуалната работа с децата е особен приоритет за школа "Елина" и затова сме ограничили броя на участниците в една група до 6 ученици

  Плюсове на малките групи са: наблюдение и контрол над работата на всяко дете в час; реално ползване на интерактивни техники на обучение; мобилност на дидактическите цели и етапи, следващи развитието на конкретната група.

  За предпочитащите самостоятелно обучение предлагаме частни уроци по всички учебни предмети, с които се кандидатства след 7. клас.

Школа за 7. клас. Частни уроци и курсове за подготовка за кандидатстване след 7. клас, София.

  Крайъгълен камък на нашата методика в курсовете за седмокласници е затвърждаването на новото знание чрез системни домашни работи, текущи писмени и устни изпитвания.

   Обучението на кандидат-гимназистите е подчинено на създаване на умения за работа с тест, който е и основният изпитен формат. Първоначално се тренира контролирано решаване на тестове с помощта на преподавателите. По-късно провеждаме поредица от вътрешни пробни изпити, които са за резултат и време.

 Всеки наш ученик получава безплатно допълнителни помощни учебни материали. Периодично се организират родителски срещи. В края на учебната година предлагаме консултации за избора на училище и участието в класиранията.

  Екипът от преподаватели, които водят нашите курсове за кандидатстване след 7. клас, е с изключителна квалификация и  умения за общуване с децата. Колегите са завършили СУ с отличие, имат специален интерес към работата си да подготвят ученици за отлично представяне на кандидатгимназиалните изпити и разработват и усъвършенстват собствена методика. Голямата задача на учебен център „Елина” е да създадем у нашите ученици предпочитание, интерес и желание за работа по изучаваните предмети, което е и най-важното условие за успех.

Частни уроци и курсове за кандидатстване след 7. клас.

   Съвсем логични са много добрите и отлични оценки, които седмокласниците от нашите курсове получиха на конкурсните изпити през 2020 г. За двадесет и първа поредна година, откакто е създадено направлението за 7. клас към школата, кандидат-гимназистите ни отново ще бъдат ученици на АЕГ, НЕГ, СМГ, НТБГ, НФСГ, 164 ГПИЕ, 31 СОУ, 133 СОУ, СПГЕ „Джон Атанасов”, ТУЕС, ФЕГ, НПМГ и НГДЕК.

* * * * * *

                      НОВИНИ

  Специални поздравления за Марчела Миронова, Мариана Костова, Марина Дайновска, Тодор Хиков, Тошо Караджов и Кръстан Цанов - екипът на Учебен център „Елина“, който подготви кандидат-гимназистите ни през учебната 2019/2020 година, както и за техните ученици, които се отличиха на приемните изпити след 7. клас:
  По математика: Виктория Атанасова (100); Александър Христов (100); Петър Петров (100); Траян Георгиев (98,25); Дария Митова (96); Иван Димитров (89); Кирил Велев (87,75); Калина Тепавичарова (87); Екатерина Мисева (86); Аделина Маринова (85); Ванеса Василева (84,5); Виктор Гинев (84); Кристина Дякова (83); Теа Тодорова (82,25); Иван Марков (81,7); Орхан Юсеинов (80); Емилиян Попов (75); Йоана Божкова (73,5); Димитър Иванов (73).
  По БЕЛ: Александър Христов (98,5); Аделина Маринова (96); Виктория Атанасова (96); Теа Тодорова (94); Анна Пасева (94); Калина Тепавичарова (92,5); Петър Петров (92,5); Мартин Андонов (91); Кристина Дякова (90); Иво Димитров (89,5); Райя Костадинова БЕЛ (89,5); Ванеса Василева (89,5); Елена Маринова (88,5); Иван Тодоров (88); Анастасия Тодорова (86,5); Йоана Божкова (86,5); Катерина Славкова (85,5); Адриана Ангелова (85); Иван Марков (85); Виктор Гинев (85); Аделина Трайкова (82); Сидра Омар (81,5); Орхан Юсеинов (81,5); Калина Вакарелска (81); Теодора Виларова (80,5); Димитър Иванов (80); Мартин Колев (79); Кристиан Николов (77); Яна Даскалова (76,5); Емилиян Попов (75,5); Кирил Велев (75,5); Магдалена Йорданова (75); Димитър Доков (73,05); Даниел-Александър Кръчмаров (73).

* * * * * *

  Започна записването за целогодишните курсове за 7. клас за учебната 2020/2021 година. Обучението ще се провежда в учебните кабинети на школата. Ако инзвънредното положение във връзка с Covid-19 продължи, занятията ще бъдат онлайн.

* * * * * *

 Следвайте линковете, посочени по-долу, за да разгледате програмите на предлаганите от нас частни уроци и курсове за седми клас по математика, български език и литература, история, география, биология, химия и физика.


* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

Вижте повече за Учебен център "Елина" >>