Подготовката на ученици за НВО и кандидатстване след 7. клас е предизвикателство за преподавателския ни екип и за ръководството на учебен център "Елина". Ние знаем колко труден е изпитът и колко сериозни са изискванията към децата. Нашият опит показва, че спокойната и непринудена атмосфера по време на занятията и толерантното отношение на преподавателите към кандидат-гимназистите е гаранция за максимални резултати. Същевременно сме категорични относно редовното посещение на занятията и участията на вътрешните изпити.

   През новата учебна година в курсовете за 7. клас по математика и български език и литература (БЕЛ) сме предвидили голям брой часове, което спокойно ще ни позволи да предадем, дообясним, проверим и упражним необходимите знания. Диалогичният характер на обучението ни позволява да откроим пропуските и слабите места на учениците и да усъвършенстваме силните им страни.

  Нашата подготовка за кандидатстване след 7. клас е целогодишна и започва с преговор на материала от 5. и 6. клас, който е и основата, над която надграждаме знанията от 7. клас, необходими за отлично представяне на националното външно оценяване и конкурсните изпити. Предимства на целогодишните курсове са: значителен хорариум часове за работа в клас и достатъчно време за самоподготовка; равномерност и постепенност на учебния процес; цялостност на обучението и създаване и отработване на уменията, необходими за изпита. 

  Индивидуалната работа с децата е особен приоритет за школа "Елина" и затова сме ограничили броя на участниците в една група до 6 ученици

  Плюсове на малките групи са: наблюдение и контрол над работата на всяко дете в час; реално ползване на интерактивни техники на обучение; мобилност на дидактическите цели и етапи, следващи развитието на конкретната група.

  За предпочитащите самостоятелно обучение предлагаме частни уроци по всички учебни предмети, с които се кандидатства след 7. клас.

Школа за 7. клас. Частни уроци и курсове за подготовка за кандидатстване след 7. клас, София.

  Крайъгълен камък на нашата методика в курсовете за седмокласници е затвърждаването на новото знание чрез системни домашни работи, текущи писмени и устни изпитвания.

   Обучението на кандидат-гимназистите е подчинено на създаване на умения за работа с тест, който е и основният изпитен формат. Първоначално се тренира контролирано решаване на тестове с помощта на преподавателите. По-късно провеждаме поредица от вътрешни пробни изпити, които са за резултат и време.

 Всеки наш ученик получава безплатно допълнителни помощни учебни материали. Периодично се организират родителски срещи. В края на учебната година предлагаме консултации за избора на училище и участието в класиранията.

  Екипът от преподаватели, които водят нашите курсове за кандидатстване след 7. клас, е с изключителна квалификация и  умения за общуване с децата. Колегите са завършили СУ с отличие, имат специален интерес към работата си да подготвят ученици за отлично представяне на кандидатгимназиалните изпити и разработват и усъвършенстват собствена методика. Голямата задача на учебен център „Елина” е да създадем у нашите ученици предпочитание, интерес и желание за работа по изучаваните предмети, което е и най-важното условие за успех.

Частни уроци и курсове за кандидатстване след 7. клас.

   Съвсем логични са много добрите и отлични оценки, които седмокласниците от нашите курсове получиха на конкурсните изпити през 2021 г. За двадесет и втора поредна година, откакто е създадено направлението за 7. клас към школата, кандидат-гимназистите ни отново ще бъдат ученици на АЕГ, НЕГ, СМГ, НТБГ, НФСГ, 164 ГПИЕ, 31 СОУ, 133 СОУ, СПГЕ „Джон Атанасов”, ТУЕС, ФЕГ, НПМГ и НГДЕК.

* * * * * *

                      НОВИНИ

  Специални поздравления за Марияна Костова, Марчела Миронова, Анита Бакалова, Марина Дайновска, Тошо Караджов и Кръстан Цанов - екипът на Учебен център „Елина“, който подготви кандидат-гимназистите ни през учебната 2020/2021 година, както и за техните ученици, които се отличиха на приемните изпити след 7. клас:
  По математика: Християн Петринин (99 т.), Кристина Матиас (93 т.), Мая Маринова (92 т.), Цветомир Христов (91,5 т.), Марина Анастасова (91 т.), Валерия Величкова (91 т.), Маргарита Ганчева (87,75 т.), Теодора Стефанова (87,75 т.), Мартин Петков (87 т.), Боряна Антикова (86,85 т.), Христо Стоянов (86,5 т.), Цветозар Станев (86,5 т.), Полина Стефанова (85,5 т.), Яна Тошева (85,25 т.), Момчил Андреев (84,75 т.), Георги Костов (84,5 т.), Михаил Велев (84,25 т.), Деница Кирчева (83,5 т.), Иван Пирински (82,75 т.), Любомир Кацаров (82,5 т.), Диана Врагалева (82 т.), Иван Илиев (80,75 т.), Даниел Златарев (79,25 т.), Калина Дончева (78,5 т.), Александър Георгиев (78 т.), Милена Янева (78 т.), Магдалена Трайкова (75 т.), Карина Миткова (74 т.).
  По БЕЛ: Християн Петринин (97 т.), Симона Мановска (96,5 т.), Калина Дончева (96 т.), Елена Груева (94,5 т.), Мая Маринова (94 т.), Никола Янчев (93,5 т.), Марина Анастасова (92 т.), Богомила Салайета (91,5 т.), Теодора Стефанова (91,5 т.), Михаил Велев (89 т.), Боряна Антикова (88 т.), Полина Стефанова (87,5 т.), Ивана Иванова (87 т.), Илиян Георгиев (85 т.), Изабел Калчева (85 т.), Симона Влахова (84,5 т.), Мартин Петков (84,5 т.), Атанас Мандаджиев (84 т.), Виктория Карайлева (82,5 т.), Деница Кирчева (82 т.), Момчил Андреев (82 т.), Мариела Добрева (82 т.), Карина Миткова (81,5 т.), Христо Стоянов (81,5 т.), Мария Димитрова (81т.), Даниел Златарев (81 т.), Катрин Малакова (80 т.), Иван Пирински (80 т.), Петя Божич (80 т.), Дария Великова (79,5 т.), Георги Костов (79 т.), Магдалена Трайкова (79 т.), Ванеса Петкова (77 т.), Цветомир Христов (77 т.), Даниел Калчев (76 т.), Диана Врагалева (75 т.), Яна Тошева (74 т.), Александър Георгиев (74 т.), Ерика Добрева (73 т.), Валерия Величкова (73 т.), Иван Илиев (73 т.), Стефан Симеонов (73 т.), Любомир Кацаров (72 т.), Кристина Матиас (72 т.).


* * * * * *

 Следвайте линковете, посочени по-долу, за да разгледате програмите на предлаганите от нас частни уроци и курсове за седми клас по математика, български език и литература, история, география, биология, химия и физика.


* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

Вижте повече за Учебен център "Елина" >>