Подготовката на ученици за НВО и кандидатстване след 7. клас е предизвикателство за преподавателския ни екип и за ръководството на учебен център "Елина". Ние знаем колко труден е изпитът и колко сериозни са изискванията към децата. Нашият опит показва, че спокойната и непринудена атмосфера по време на занятията и толерантното отношение на преподавателите към кандидат-гимназистите е гаранция за максимални резултати. Същевременно сме категорични относно редовното посещение на занятията и участията на вътрешните изпити.

   През новата учебна година в курсовете за 7. клас по математика и български език и литература (БЕЛ) сме предвидили голям брой часове, което спокойно ще ни позволи да предадем, дообясним, проверим и упражним необходимите знания. Диалогичният характер на обучението ни позволява да откроим пропуските и слабите места на учениците и да усъвършенстваме силните им страни.

  Нашата подготовка за кандидатстване след 7. клас е целогодишна и започва с преговор на материала от 5. и 6. клас, който е и основата, над която надграждаме знанията от 7. клас, необходими за отлично представяне на националното външно оценяване и конкурсните изпити. Предимства на целогодишните курсове са: значителен хорариум часове за работа в клас и достатъчно време за самоподготовка; равномерност и постепенност на учебния процес; цялостност на обучението и създаване и отработване на уменията, необходими за изпита. 

  Индивидуалната работа с децата е особен приоритет за школа "Елина" и затова сме ограничили броя на участниците в една група до 6 ученици

  Плюсове на малките групи са: наблюдение и контрол над работата на всяко дете в час; реално ползване на интерактивни техники на обучение; мобилност на дидактическите цели и етапи, следващи развитието на конкретната група.

  За предпочитащите самостоятелно обучение предлагаме частни уроци по всички учебни предмети, с които се кандидатства след 7. клас.

Школа за 7. клас. Частни уроци и курсове за подготовка за кандидатстване след 7. клас, София.

  Крайъгълен камък на нашата методика в курсовете за седмокласници е затвърждаването на новото знание чрез системни домашни работи, текущи писмени и устни изпитвания.

   Обучението на кандидат-гимназистите е подчинено на създаване на умения за работа с тест, който е и основният изпитен формат. Първоначално се тренира контролирано решаване на тестове с помощта на преподавателите. По-късно провеждаме поредица от вътрешни пробни изпити, които са за резултат и време.

 Всеки наш ученик получава безплатно допълнителни помощни учебни материали. Периодично се организират родителски срещи. В края на учебната година предлагаме консултации за избора на училище и участието в класиранията.

  Екипът от преподаватели, които водят нашите курсове за кандидатстване след 7. клас, е с изключителна квалификация и  умения за общуване с децата. Колегите са завършили СУ с отличие, имат специален интерес към работата си да подготвят ученици за отлично представяне на кандидатгимназиалните изпити и разработват и усъвършенстват собствена методика. Голямата задача на учебен център „Елина” е да създадем у нашите ученици предпочитание, интерес и желание за работа по изучаваните предмети, което е и най-важното условие за успех.

Частни уроци и курсове за кандидатстване след 7. клас.

   Съвсем логични са много добрите и отлични оценки, които седмокласниците от нашите курсове получиха на конкурсните изпити през 2019 г. За двадесета поредна година, откакто е създадено направлението за 7. клас към школата, кандидат-гимназистите ни отново ще бъдат ученици на АЕГ, НЕГ, СМГ, НТБГ, НФСГ, 164 ГПИЕ, 31 СОУ, 133 СОУ, СПГЕ „Джон Атанасов”, ТУЕС, ФЕГ, НПМГ и НГДЕК.

* * * * * *

                      НОВИНИ

  Специални поздравления за Марияна Костова, Марчела Миронова, Магдалена Хаджиева, Теодора Славова, Тошо Караджов и Кръстан Цанов - екипът на Учебен център „Елина“, който подготвя кандидат-гимназистите ни през учебната 2018/2019 година, както и за техните ученици, които се отличиха на приемните изпити след 7. клас:
  По математика: Калоян Павлов с 98 т., Петра Димова с 92,5 т., Ивайло Каньов с 92,25 т., Гергана Пилукова с 90 т., Дариан Тихомиров с 88, 5 т., Амелия Добрева с 87.5 т., Анджелина Босакова с 81,5 т., Елица Грънчарова с 80,75 т., Дора Глушкова с 80 т., Габриела Кирилова с 79.25 т., Стефани Колева с 78.750., Камелия Асенова с 77.250 т., Алина Бърнева с 72,75 т.
  По БЕЛ: Велина Истаткова с 95 т., Ивайло Каньов с 95 т.,Амелия Добрева с 93 т., Петра Димова с 93 т., Ангела Пъшева с 91,50 т., Александра Колакова с 91,5 т., Гергана Пилукова с 91,5 т., Калоян Павлов с 91,5., Алина Бърнева с 89,5 т., Борис Хаджиев с 89, 5 т., Дора Глушкова с 86 т., Маргарита Петрова с 86 т., Николай Цветанов с 85,5 т., Виктория Симеонова с 85 т., Анджелина Босакова с 84,5 т., Дана Кемилева с 84,5 т., Стефани Колева с 84,5 т., Лиана Вълчева с 83 т., Лиза Чобанова с 83 т., Виктория Юсеинова с 81 т., Виктория Божилова с 80,5 т., Илияна Караиванова с 80, 5 т., Светослав Метанов с 79,5т., Елизабет Генчева с 79 т., Христослав Ризов с 78,5 т., Анелия Петрунова с 78 т., Габриела Николова с 76,5 т., Сара Тамбурковска с 74 т.

* * * * * *

  Започна записването за целогодишните курсове за 7. клас за учебната 2020/2021 година. Обучението ще се провежда в учебните кабинети на школата. Ако инзвънредното положение във връзка с Covid-19 продължи, занятията ще бъдат онлайн.

* * * * * *

 Следвайте линковете, посочени по-долу, за да разгледате програмите на предлаганите от нас частни уроци и курсове за седми клас по математика, български език и литература, история, география, биология, химия и физика.


* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

Вижте повече за Учебен център "Елина" >>