Подготовката на ученици за кандидатстване след 7. клас е предизвикателство за преподавателския ни екип и за ръководството на учебен център "Елина". Ние знаем колко труден е изпитът и колко сериозни са изискванията към децата. Нашият опит показва, че спокойната и непринудена атмосфера по време на занятията и толерантното отношение на преподавателите към кандидат-гимназистите е гаранция за максимални резултати. Същевременно сме категорични относно редовното посещение на занятията и участията на вътрешните изпити.

   През новата учебна година в курсовете за 7. клас по математика и български език и литература (БЕЛ) сме предвидили голям брой часове, което спокойно ще ни позволи да предадем, дообясним, проверим и упражним необходимите знания. Диалогичният характер на обучението ни позволява да откроим пропуските и слабите места на учениците и да усъвършенстваме силните им страни.

  Нашата подготовка за кандидатстване след 7. клас е целогодишна и започва с преговор на материала от 5. и 6. клас, който е и основата, над която надграждаме знанията от 7. клас, необходими за отлично представяне на националното външно оценяване и конкурсните изпити. Предимства на целогодишните курсове са: значителен хорариум часове за работа в клас и достатъчно време за самоподготовка; равномерност и постепенност на учебния процес; цялостност на обучението и създаване и отработване на уменията, необходими за изпита. 

  Индивидуалната работа с децата е особен приоритет за школа "Елина" и затова сме ограничили броя на участниците в една група до 6 човека

  Плюсове на малките групи са: наблюдение и контрол над работата на всяко дете в час; реално ползване на интерактивни техники на обучение; мобилност на дидактическите цели и етапи, следващи развитието на конкретна група. 

Школа за 7. клас. Частни уроци и курсове за подготовка за кандидатстване след 7. клас, София.

  Крайъгълен камък на нашата методика в курсовете за седмокласници е затвърждаването на новото знание чрез системни домашни работи, текущи писмени и устни изпитвания.

   Обучението на кандидат-гимназистите е подчинено на създаване на умения за работа с тест, който е и основният изпитен формат. Първоначално се тренира контролирано решаване на тестове с помощта на преподавателите. По-късно провеждаме поредица от вътрешни пробни изпити, които са за резултат и време.

 Всеки наш ученик получава безплатно допълнителни помощни учебни материали. Периодично се организират родителски срещи. В края на учебната година предлагаме консултации за избора на училище и участието в класиранията.

  Екипът от преподаватели, които водят нашите курсове за кандидатстване след 7. клас, е с изключителна квалификация и  умения за общуване с децата. Колегите са завършили СУ с отличие, имат специален интерес към работата си да подготвят ученици за отлично представяне на кандидатгимназиалните изпити и разработват и усъвършенстват собствена методика. Голямата задача на учебен център „Елина” е да създадем у нашите ученици предпочитание, интерес и желание за работа по изучаваните предмети, което е и най-важното условие за успех.

7. клас, курсове за 7. клас, курсове за 7. клас по математика, курсове за 7. клас по български език и литература, курсове за кандидатстване след 7. клас.

   Съвсем логични са много добрите и отлични оценки, които седмокласниците от нашите курсове получиха на конкурсните изпити през 2016 г. За седемнадесета поредна година, откакто е създадено направлението за 7. клас към школата, кандидат-гимназистите ни отново ще бъдат  ученици на 91 НЕГ, АЕГ, СМГ, НТБГ, НФСГ, 73 СОУ, 164 ГПИЕ, 31 СОУ, 133 СОУ, СПГЕ „Джон Атанасов”, ФЕГ, НПМГ и НГДЕК.

   От септември 2016 година в 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов” ще продължат обучението си Велислава Лозанова, Лора Манолова и Пламен Цветанов.
   Петьо Раков избра 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, Николай Пеев – Първа английска езикова гимназия, а Иван Иванов предпочете 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“.
  В НГДЕК „Константин Кирил Философ“ са приети Яна-Калина Митровска, Никол Кръстева и Кристина Георгиева.
 НФСГ избраха Алекс Рафаилов, Виктор Николов и Даниел Дяков, а НТБГ предпочетоха Кристиян Иванов и Димитър Марков. Самуил Савков ще е ученик в СПГЕ „Джон Атанасов“.
  Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия е изборът на Илияна Стоянова, а НПМГ на Юлиан Райчев.


Вижте повече за Учебен център "Елина" >>

Вижте повече информация за изпитите след седми клас (документи, балообразуване, класиране и др.) >>

 Следвайте линковете, посочени по-долу, за да разгледате програмите на предлаганите от нас частни уроци и курсове за 7. клас по математика, български език и литература, история, география, биология, химия и физика.

За допълнителни въпроси относно обучението в школата се обадете на 0888-616-911.