Обучението по математика следва строг алгоритъм – започва се от най-елементарното и простото и се завършва със съставното и най-абстрактното. Всяка последваща тема е пряко или косвено продължение на предишната. С всеки урок задачите се усложняват. И затова, ако ученикът не е усвоил по необходимия начин материала, който е преподаван по-рано, той едва ли ще се справи и с текущите задачи. Понижаването на успеха в училище не е единственият проблем, с който се сблъсква ученикът - качеството на подготовката по математика е от решаващо значение за бъдещото представяне на изпитите за кандидатстване след 7. клас и във ВУЗ, а това до голяма степен влияе на по-късната реализация в живота. 

  Да се запълнят пропуските, да се преговори и систематизира вече минатия материал, да се тренира със сложни тестове по математика и да се подготви ученикът за изпити - за това е способен да помогне само опитният учител. 

Частни уроци и курсове по математика, София.

  Школа „Елина” предлага уроци, курсове и програми за обучение по математика, съответстващи на различните възрасти. Организираме групови курсове за 5., 6. и 7. клас, матура и кандидат-студенти. Предлагаме също и индивидуално обучение за ученици от 2. до 12. клас. Усвояването на материала е основано на голям брой проблемно-познавателни и творчески задачи  и задълбоченото обяснение на теоретичните понятия. Особено внимание се отделя на техниката на решаване на задачи, показват се методи и прийоми за решаване не само на една отделна задача, но и на цял клас, обединени от обща структура. Занятията са построени така, че да може да се проследи взаимовръзката между всички теми в математиката. Обучението позволява да се формират трайни знания по алгебра и геометрия, да се развият творческите и логически способности на учениците и да се гарантира отличен успех в училище и на математическите олимпиади, изпити и конкурси.


НОВИНИ

  19.03.2018 г.

  Школа "Елина" започна записването за целогодишните курсове по математика за 6. клас, 7. клас и 12. клас (матура и кандидат-студенти) за учебната 2018/2019 година.


     Вижте повече за нашите кандидатстудентски курсове >>,

 курсове за матура >>, курсове по математика за 11. клас,

курсове за 7. клас >>, курсове за 6. клас >> и курсове за 5. клас >> 


     Вижте повече за индивидуалните уроци по математика >>

За допълнителна информация се обадете на 0888-616-911.

Подготовка по математика, София.

Следвайте линковете, посочени по-долу, за да разгледате и програмите за обучение на различните класове.