Школа по математика, подготовка по математика за матура, подготовка по математика за кандидат-студенти, подготовка по математика за 7 клас

ШКОЛА ЗА ПОДГОТОВКА ПО МАТЕМАТИКА

Уроци и курсове по математика -2-12 клас

Частни уроци и курсове по математика за ученици -2-12 клас, частни уроци и курсове по математика за матура, частни уроци и курсове по математика за 7 клас, частни уроци и курсове по математика за кандидат-студенти

  • КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ И УРОЦИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ПОДГОТОВКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ВЪВ ВУЗ
  • УРОЦИ И КУРСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА
  • КОМБИНИРАНИ КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ И МАТУРА
  • ЕДНОГОДИШНИ И ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА
  • УРОЦИ И КУРСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ПОДГОТОВКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 КЛАС
  • КУРСОВЕ ЗА 6 КЛАС
  • ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ (частни уроци по математика) за ученици от 2 до 12 клас
  • ОБУЧЕНИЕ В ГРУПИ ОТ 6 УЧЕНИЦИ
  • ЕКИП ОТ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ, АВТОРСКИ МАТЕРИАЛИ, ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД, ИНТЕРАКТИВЕН МЕТОД НА ОБУЧЕНИЕ


  Обучението по математика следва строг алгоритъм – започва се от най-простото и се завършва със сложното. Всяка последваща тема е пряко или косвено продължение на предишната. С всеки урок задачите се усложняват и затова ако ученикът не е усвоил по необходимия начин материала, който е преподаван по-рано, той едва ли ще се справи и с текущите задачи. Понижаването на успеха в училище не е единственият проблем, с който се сблъсква ученикът - качеството на подготовката по математика е от решаващо значение за бъдещото представяне на изпитите за кандидатстване след 7 клас и във ВУЗ, а това до голяма степен влияе на по-късната реализация в живота. 

  Да се запълнят пропуските, да се преговори и систематизира вече минатия материал, да се тренира със сложни тестове по математика и да се подготви ученикът за изпити - за това е способен да помогне само опитният учител. 

  Школа „Елина” предлага уроци, курсове и програми за обучение по математика, съответстващи на различните възрасти. Организираме групови курсове за 7 клас, матура и кандидат-студенти. Предлагаме също и индивидуално обучение за ученици от 2-ри до 12-ти клас. Усвояването на материала е основано на голям брой проблемно-познавателни и творчески задачи  и задълбоченото обяснение на теоретичните понятия. Особено внимание се отделя на техниката на решаване на задачи, показват се методи и прийоми за решаване не само на една отделна задача, но и на цял клас, обединени от обща структура. Занятията са построени така, че да може да се проследи взаимовръзката между всички теми в математиката. Обучението позволява да се формират трайни знания по алгебра и геометрия, да се развият творческите и логически способности на учениците и да се гарантира отличен успех в училище и на математическите олимпиади, изпити и конкурси.

НОВИНИ

  27.08.2014 г.

  ШКОЛА "ЕЛИНА" ЗАПОЧНА ЗАПИСВАНЕТО ЗА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7 КЛАС, КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ, МАТУРА И ШЕСТОКЛАСНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА.

     

     Вижте повече за нашите кандидатстудентски курсове >>  ,  курсове за матура >>  , курсове за 7 клас >> и курсове за 6 клас >>  

     Вижте повече за индивидуалните уроци по математика >>   

   

За повече информация относно обучението се обадете на 0888-616-911.

Споделете в Google+

Школа за подготовка по математика. Курсове и уроци за ученици от 2 до 12 клас.