Школа по математика, подготовка по математика за матура, подготовка по математика за кандидат-студенти, подготовка по математика за 7 клас

ШКОЛА ЗА ПОДГОТОВКА ПО МАТЕМАТИКА

Уроци и курсове по математика -2-12 клас

Частни уроци и курсове по математика за ученици -2-12 клас, подготовка по математика, частни уроци и курсове по математика за матура, частни уроци и курсове по математика за 7 клас, частни уроци и курсове по математика за кандидат-студенти

 • ДВУГОДИШНИ, ЕДНОГОДИШНИ И ИНТЕНЗИВНИ (КРАТКОСРОЧНИ) КУРСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА
 • КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ И УРОЦИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ПОДГОТОВКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ВЪВ ВУЗ - СУ, УНСС, ТУ, УАСГ и др.
 • УРОЦИ И КУРСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА
 • КОМБИНИРАНИ КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ И МАТУРА
 • УРОЦИ И КУРСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ПОДГОТОВКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 КЛАС
 • КУРСОВЕ ЗА 6 КЛАС
 • КУРСОВЕ ЗА 5 КЛАС
 • ПОДГОТОВКА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 11 КЛАС
 • ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТИТЕ GRE  GMAT и SAT
 • Индивидуално обучение
  (частни уроци по математика)
  за ученици от 2 до 12 клас
 • Обучение в групи от 6 ученици
 • ЕКИП ОТ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ, АВТОРСКИ МАТЕРИАЛИ, ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД, ИНТЕРАКТИВЕН МЕТОД НА ОБУЧЕНИЕ

  Обучението по математика следва строг алгоритъм – започва се от най-елементарното и простото и се завършва със съставното и най-абстрактното. Всяка последваща тема е пряко или косвено продължение на предишната. С всеки урок задачите се усложняват. И затова, ако ученикът не е усвоил по необходимия начин материала, който е преподаван по-рано, той едва ли ще се справи и с текущите задачи. Понижаването на успеха в училище не е единственият проблем, с който се сблъсква ученикът - качеството на подготовката по математика е от решаващо значение за бъдещото представяне на изпитите за кандидатстване след 7 клас и във ВУЗ, а това до голяма степен влияе на по-късната реализация в живота. 

  Да се запълнят пропуските, да се преговори и систематизира вече минатия материал, да се тренира със сложни тестове по математика и да се подготви ученикът за изпити - за това е способен да помогне само опитният учител. 

Частни уроци и курсове по математика, София.

  Школа „Елина” предлага уроци, курсове и програми за обучение по математика, съответстващи на различните възрасти. Организираме групови курсове за 5, 6 и 7 клас, матура и кандидат-студенти. Предлагаме също и индивидуално обучение за ученици от 2-ри до 12-ти клас. Усвояването на материала е основано на голям брой проблемно-познавателни и творчески задачи  и задълбоченото обяснение на теоретичните понятия. Особено внимание се отделя на техниката на решаване на задачи, показват се методи и прийоми за решаване не само на една отделна задача, но и на цял клас, обединени от обща структура. Занятията са построени така, че да може да се проследи взаимовръзката между всички теми в математиката. Обучението позволява да се формират трайни знания по алгебра и геометрия, да се развият творческите и логически способности на учениците и да се гарантира отличен успех в училище и на математическите олимпиади, изпити и конкурси.

НОВИНИ

  22.11.2015 г.

  ШКОЛА "ЕЛИНА" ЗАПОЧНА ЗАПИСВАНЕТО ЗА ИНТЕНЗИВНИТЕ КУРСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ И МАТУРА ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА.

     

     Вижте повече за нашите кандидатстудентски курсове >>  , 

 курсове за матура >>  , курсове по математика за 11 клас

курсове за 7 клас >>  ,  курсове за 6 клас >>  и курсове за 5 клас >> 

     Вижте повече за индивидуалните уроци по математика >>   

   

    Следвайте линковете, посочени по-долу, за да разгледате и програмите за обучение на различните класове.

За допълнителна информация се обадете на 0888-616-911.

Подготовка по математика, София.

Споделете в Google+

Школа за подготовка по математика. Курсове и уроци за ученици от 2 до 12 клас.