За десетокласниците, обучавани в Учебен център "Елина", предлагаме както отделни уроци по математика за определени теми и проблеми, така също и цялостни индивидуални курсове, обхващащи материала, включен в програмата на МОН за 10. клас. За всички частни ученици се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по математика и заявените конкретни цели.

Примерна програма на индивидуалните курсове по математика за 10. клас

 I. Квадратна функция. Графики на фунции. Графично решаване на уравнения.

II. Рационални и ирационални неравенства.

     1. Квадратни неравенства.

     2. Метод на интервалите.

     3. Дробни неравенства.

     4. Ирационални уравнения (преговор).

     5. Ирационални неравенства.

 III. Свойства на степените, коренуване, корен n-ти, кубичен корен.

 IV. Изрази с рационален и реален степенен показател.

  V. Логаритъм - основни понятия, свойства. Изрази с логаритъм.

VI. Тригонометрични функции.

VII. Синусова теорема.

VIII. Косинусова теорема.

 IX. Фигури. Лица на равнинни фигури.

     1. Триъгълник.

     2. Четириъгълник.

     2. Успоредник.

     3. Равнобедрен трапец.

     4. Многоъгълник.

 X. Комбинаторика.

     1. Множества.

     3. Комбинация, вариация, пермутация.

     4. Теория на вероятностите.

* * * * * *

     Частните уроци по математика за 10. клас се провеждат в учебните кабинети на школа "Елина" или онлайн (дистанционно обучение) и са съобразени с индивидуалните предпочитания и свободното време на всеки десетокласник.

* * * * * *

     Вижте повече за частните уроци по математика >>

     Вижте повече за нашите курсове по математика >>

     Вижте повече за Учебен център "Елина" >>

* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация относно обучението позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане