За единадесетокласниците, обучавани в Учебен център "Елина", предлагаме както отделни уроци по математика за определени теми и проблеми, така също и цялостни индивидуални курсове, обхващащи материала, включен в програмата на МОН за 11. клас. За всички частни ученици се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по математика и заявените конкретни цели.
 

Програма на индивидуалните курсове по математика за 11. клас

     
     ЧИСЛОВИ РЕДИЦИ

1. Числови редици.

2. Аритметична прогресия.

3. Геометрична прогресия.

4. Лихва. Погасяване на заеми.

5. Аритметична и геометрична прогресия. Приложение.

6. Сходящи редици. Действия със сходящи редици.

7. Свойства на сходящите редици. Безкрайна геометрична прогресия.

8. Монотонни редици.

9. Числови редици. Общи задачи.

        СТАТИСТИКА

10. Представяне на данни.

11. Организация и анализ на данни.

       ПОКАЗАТЕЛНА И ЛОГАРИТМИЧНА ФУНКЦИЯ

12. Показателна функция. Свойства.

13. Логаритмична функция. Свойства на логаритмите.

14. Показателни и логаритмични уравнения и неравенства.

       ТРИГОНОМЕТРИЧНИ ФУНКЦИИ. ТРИГОНОМЕТРИЧНИ УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА

15. Тригонометрични функции на реален аргумент.

16. Тригонометрични уравнения и неравенства.

       СТЕРЕОМЕТРИЯ. МНОГОСТЕНИ

17. Аксиоматичен подход в геометрията.

18. Взаимно положение на две прави.

19. Права и равнина.

20. Взаимно положение на равнини.

21. Построение в пространството.

22. Ъгъл между две прави.

23. Успоредност в пространството. Общи задачи.

24. Перпендикулярност на права и равнина.

25. Перпендикулярност и успоредност.

26. Успоредно и ортогонално проектиране.

27. Ъгъл между права и равнина. Теорема за трите перпендикуляра.

28. Двустенен ъгъл. Перпендикулярни  равнини.

29. Многостен. Призма.

30. Пирамида. Пресечена пирамида.

31. Сечение на многостен с равнина.

32. Многостенен ъгъл. Правилни многостени.

33. Векторни бази

* * * * * *

  Частните уроци по математика за 11. клас се провеждат в учебните кабинети на школа "Елина" или онлайн (дистанционно обучение) и са съобразени с индивидуалните предпочитания и свободното време на всеки единадесетокласник.

* * * * * *

   Вижте повече за частните уроци по математика >>

   Вижте повече за нашите курсове по математика >>

   Вижте повече за Учебен център "Елина" >>

* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация относно обучението позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане