Онлайн обучението в школа “Елина” осигурява всички предимства на класическото присъствено обучение – съвместна работа с квалифициран преподавател по съответния учебен предмет или чужд език по програма на курса, избрана от Вас или препоръчана от нашите колеги.

  В специалния ни учебен сайт се обучавате в реално време във виртуална класна стая, като учителят провежда занятието с помощта на видеокамера и микрофон, виртуална бяла дъска, дигитални документи, презентации и други.

  По време на занятието Вие виждате и чувате своя преподавател и можете да разговаряте с него.

  Виртуалната класна стая разполага и с чат, в който може да се изпращат текстови съобщения.

  Удобството на индивидуалните онлайн уроци е комфортът да се обучавате независимо от мястото, на което се намирате, и възможността да избирате подходящо за Вас време за провеждането на занятията.

  За нормалното протичане на дистанционното обучение трябва да разполагате с компютър, снабден със съвременен интернет браузър, микрофон и стабилна интернет връзка. Препоръчително е да имате и видеокамера. Няма необходимост от инсталиране на дъпълнителен софтуер.


Онлайн уроци и курсове. Дистанционно обучение през интернет.


  Учебно време - всеки ден - 09.00 - 20.00 ч.

  График - съобразно Вашите възможности и свободно време.

За повече подробности и допълнителна информация относно частните онлайн уроци позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане