Обучението на кандидат-студенти в учебен център „Елина” е строго съобразено с критериите на изпита на съответното висше учебно заведение. Основна задача на подготовката е изграждане на знания и умения, адекватни на изпитния формат. Важен акцент в нашите кандидатстудентски курсове е създаването на траен интерес на ученика към изучавания предмет, постепенно формиране на самостоятелно и системно познание.

   Нашата методика предполага:

  • Курсове за подготовка в малки групи (до 6 човека) или индивидуално, което прави възможен диалога по време на занятията и позволява на учениците да участват като равноправни субекти в процеса на обучение.
  • Внимателно и системно контролиране и насочване на самоподготовката, отчитайки конкретните особености на всеки ученик.
  • Текуща обратна връзка за постигнатия напредък чрез постоянни задачи за домашна работа, писмени и устни изпитвания.
  • Многократно трениране на кандидат-студентите в реална изпитна ситуация, с което целим не само проверка и затвърждаване на усвоените знания, но и изграждане на практически навици, съобразени с изискванията на жанровия модел (интерпретативно съчинение, тест, други) и времето за изпълнение на задачата.
  • Месечна атестация за постиженията и проблемите на учениците в усвояването на учебния материал.

   В нашия учебен център особено се гордеем с авторските ни помощни материали, разработени от екипа преподаватели. Те са елемент от цялостната ни система на обучение и улесняват структурирането и алгоритмизирането на знанията.

   За ученици в 11. клас организираме двугодишни курсове за кандидат-студенти.

   За ученици в 12. клас предлагаме:

   - едногодишни кандидатстудентски курсове по български език и литература, математика, история, география, биология, химия и английски език (начало - октомври и ноември - 2019 г.);

   -  интензивна кандидатстудентска подготовка (краткосрочни курсове - от месец февруари - 2020 г.);

   -  комбинирани курсове за подготовка за матура и кандидатстудентски изпити.

  За предпочитащите индивидуално обучение предлагаме частни уроци, които се провеждат в нашите учебни кабинети или онлайн.

  Ние, школа „Елина” и учениците ни, можем да се похвалим с единствената пълна шестица от приемните изпити по БЕЛ в Софийски университет „Св. Климент Охридски” от всички кандидатстващи с този предмет през 2009 г.; с оценка 6.00 от изпита по История на България в СУ; със среден успех на матурата по БЕЛ - 5,72 (и с много пълни шестици през годините), както и с отлични оценки на изпитите в УНСС, ТУ, УАСГ, СУ и др.

Частни уроци и курсове за подготовка на кандидат-студенти, София.

 Високата успеваемост на учениците от нашите курсове на кандидатстудентските изпити в най-престижните български и чуждестранни университети гарантират, че можете с основание да се доверите на дългогодишния ни опит, отлична методика и квалифицирани преподаватели.

    НОВИНИ

  Кандидатстудентската кампания за учебната 2017-2018 година завърши и учениците на „Елина“ са приети в най-добрите български университети.
В СУ „Св. Климент Охридски“ продължават образованието си:
- в специалност „Право“ - Магдалена Цачева, Еник Палов, Давид Иванов, Александра Чолакова, Габриела Димитрова, Мерлин Мехмедова и Нели Млъчкова;
- в специалност „Политология“ – Теодора Златева;
- в специалност „География“ – Стилиян Цеков;
- в специалност „Регионално развитие и политика“ – Рада Стойчева;
- в специалност „Английска филология“ – Росица Коюмджиева;
- в специалност „Педагогика“ – Чячи Дун;
- в специалност „Икономика и финанси“ – Иво Горчев (с оценка 6,00 на изпита по математика);
- в специалност „Компютърни науки“ – Боян Димов и Симеон Николов;
- в специалност „Медицинска физика“ – Адриана Колдамова;
- в специалност „Физика“ – Стоян Велинов.
- в специалност „Археология“ – Никол Ранкова;
- в специалност „Химия“ – Ива Йорданова;
- в специалност „Фармация“ – Дария Николова;
- в специалност „Екология“ – Ина Лазарова;
- в специалност „Молекулярна биология“ – Мариана Салайета;
В УАСГ „Ландшафтна архитектура“ ще учат Никол Ранкова и Жанин Желева.
Максим Шарабов ще следва „Електроника“ в ТУ.
В УНСС ще учат Марсела Венкова, Катрин Георгиева и Симона Илиева (с оценка 6,00 на изпита по БЕЛ в УНСС).
„Дентална медицина“ в МУ-София е приета Ния Белчева, а Георги Нейков ще учи специалност „Медицина“ в МУ-Плевен.
В специалност „Ветеринарна медицина“ в ЛТУ ще се обучава Венелин Дерибеев, a Теодор Николов ще следва „Агрономство“.
Аделина Райкова постъпи да учи специалност "Кинезитерапия" в НСА.
Вероника Маринова ще следва "Ветеринарна медицина" в Тракийския университет в Стара Загора.

  Целият екип на школа „Елина“ се гордее с новите ни студенти и им пожелава много бъдещи академични успехи!

Вижте повече за Учебен център "Елина" >>

За актуални цени и допълнителна информация относно обучението позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане