Обучението на кандидат-студенти в учебен център „Елина” е строго съобразено с критериите на изпита на съответното висше учебно заведение. Основна задача на подготовката е изграждане на знания и умения, адекватни на изпитния формат. Важен акцент в нашите кандидатстудентски курсове е създаването на траен интерес на ученика към изучавания предмет, постепенно формиране на самостоятелно и системно познание.

   Нашата методика предполага:

  • Курсове за подготовка в малки групи (до 6 човека) или индивидуално, което прави възможен диалога по време на занятията и позволява на учениците да участват като равноправни субекти в процеса на обучение.
  • Внимателно и системно контролиране и насочване на самоподготовката, отчитайки конкретните особености на всеки ученик.
  • Текуща обратна връзка за постигнатия напредък чрез постоянни задачи за домашна работа, писмени и устни изпитвания.
  • Многократно трениране на кандидат-студентите в реална изпитна ситуация, с което целим не само проверка и затвърждаване на усвоените знания, но и изграждане на практически навици, съобразени с изискванията на жанровия модел (интерпретативно съчинение, тест, други) и времето за изпълнение на задачата.
  • Месечна атестация за постиженията и проблемите на учениците в усвояването на учебния материал.

   В нашия учебен център особено се гордеем с авторските ни помощни материали, разработени от екипа преподаватели. Те са елемент от цялостната ни система на обучение и улесняват структурирането и алгоритмизирането на знанията.

   За ученици в 11. клас организираме двугодишни курсове за кандидат-студенти.

   За ученици в 12. клас предлагаме:

   - едногодишни кандидатстудентски курсове по български език и литература, математика, история, география, биология, химия и английски език (начало - октомври и ноември - 2018 г.);

   -  интензивна кандидатстудентска подготовка от месец февруари - 2019 г.;

   -  комбинирани курсове за подготовка за матура и кандидатстудентски изпити.

   По всички учебни предмети и езици се предлага също и индивидуална форма на обучение (частни уроци).

  Ние, школа „Елина” и учениците ни, можем да се похвалим с единствената пълна шестица от приемните изпити по БЕЛ в Софийски университет „Св. Климент Охридски” от всички кандидатстващи с този предмет през 2009 г.; с оценка 6.00 от изпита по История на България в СУ; със среден успех на матурата по БЕЛ - 5,72 (и с много пълни шестици през годините), както и с отлични оценки на изпитите в УНСС, ТУ, УАСГ, СУ и др.  

Частни уроци и курсове за подготовка на кандидат-студенти, София.

 Високата успеваемост на учениците от нашите курсове на кандидатстудентските изпити в най-престижните български и чуждестранни университети гарантират, че можете с основание да се доверите на дългогодишния ни опит, отлична методика и квалифицирани преподаватели.

    НОВИНИ

  За двадесет и шеста поредна година много наши ученици ще бъдат студенти в Софийския университет. Специално поздравяваме Михаела Боянова, Станимир Борисов, Иван Банков, Калина Бакърджиева, Светлин Берков, Стоян Клюнков, Милена Шишкова, Ивелин Куленски, Красимир Гецов, Божидар Александров, Катрин Иванова, Михаела Иванова – всички те ще учат специалност „Право“. Стеляна Данчева е приета в специалност „Английска филология“, а Магдалена Лозанова – „Японистика“. Денис Нгуен и Петър Георгиев ще изучават „Информатика“, а Петър Иванов ще се обучава в специалност „Икономика и финанси“ – програмата е на английски език. В Биологически факултет на СУ от новата академична година постъпват: Явор Йорданов – „Биотехнологии“, Жан Паунов – „Молекулярна биология“, Цветина Иванова – „Биология“. Философия в Софийския университет ще учи Влада Дачева, а Христиана Георгиева - "Социология"

  Целият екип на учебен център „Елина“ се гордее с новите ни студенти и им пожелава много бъдещи академични успехи!

За допълнителна информация относно обучението се обадете на 0888-616-911.

Вижте повече за Учебен център "Елина" >>