Български език, индивидуална подготовка по български език, индивидуални уроци по български език

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Частни уроци по български език и литература (БЕЛ)

Български език, уроци по български език, частни уроци по български език, София, учител по БЕЛ

ИНДИВИДУАЛНА ПОДГОТОВКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕНИЦИ - 2-12 КЛАС

  • УРОЦИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
  • УРОЦИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА МАТУРА
  • УРОЦИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 7 КЛАС
  • Индивидуални уроци по БЕЛ, допълващи обучението в училище - 2-12 клас
  • ПОДГОТОВКА ЗА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ
  • ЕКИП ОТ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ УЧИТЕЛИ
  • ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД
  • ИНТЕРАКТИВЕН МЕТОД НА ОБУЧЕНИЕ
  • АТРАКТИВНИ ЦЕНИ
   

  Частните уроци по български език и литература са съобразени с целите на конкретния ученик и се водят от преподаватели с отлична квалификация и опит. Отправна точка на индивидуалните занятия са ДОИ на МОН и модерната литературна критика. 

  Основните умения, които развиваме в течение на обучението на ученика, са: усвояване и прилагане на съвременната правописна и пунктуационна норма на българския език и умение да се създава собствен текст по поставена задача спрямо критериите на съответния жанр. 

  За да улесним учениците, имаме разработени от нашия преподавателски екип помагала по БЕЛ и тренировъчни тестове

    За всяко следващо занятие се дава задача за домашна работа

    Важен аспект на предлаганите от нас частни уроци по БЕЛ е изискването учениците да познават литературните произведения и да усвоят алгоритъма за коректния им анализ.

   Ние споделяме мнението, че уроците по български език и литература освен насочени към ново знание и отлични оценки в училище и на конкурсните изпити, трябва да създадат траен интерес към българската и световната литература.

    За петокласниците и шестокласниците, както и за учениците, подготвящи се за кандидатстване след 7 клас, матура по БЕЛ и кандидатстудентски изпити във ВУЗ, предлагаме и възможност за обучение в групи до 6 човека.

    
 Уроците по български език и литература (БЕЛ) се провеждат в учебните кабинети на школата в удобно за ученика време.

      За допълнителна информация относно обучението по БЕЛ (2-12 клас) се обадете на 0888-616-911.

Вижте повече за Учебен център "Елина" >>

Индивидуално обучение по български език и литература, София.

Споделете в Google+