Частните уроци по български език и литература са съобразени с целите на конкретния ученик и се водят от преподаватели с отлична квалификация и опит. Отправна точка на индивидуалните занятия са ДОИ на МОН и модерната литературна критика. 

  Основните умения, които развиваме в течение на обучението на ученика, са: усвояване и прилагане на съвременната правописна и пунктуационна норма на българския език и умение да се създава собствен текст по поставена задача спрямо критериите на съответния жанр. 

  За да улесним учениците, имаме разработени от нашия преподавателски екип помагала по БЕЛ и тренировъчни тестове

    За всяко следващо занятие се дава задача за домашна работа

    Важен аспект на предлаганите от нас частни уроци по БЕЛ е изискването учениците да познават литературните произведения и да усвоят алгоритъма за коректния им анализ.

   Ние споделяме мнението, че уроците по български език и литература освен насочени към ново знание и отлични оценки в училище и на конкурсните изпити, трябва да създадат траен интерес към българската и световната литература.

    За шестокласниците, както и за учениците, подготвящи се за кандидатстване след 7. клас, матура по БЕЛ и кандидатстудентски изпити във ВУЗ, предлагаме и възможност за обучение в групи до 6 човека.

 Всички учители в учебния център са завършили с отличие специалност "Българска филология" в Софийски университет ,,Св. Климент Охридски" и притежават необходимите знания и педагогически умения за да подготвят учениците си както за нелеките конкурсни изпити, така и за преодоляване на трудностите, появили се в училище.

      Уроците по български език и литература (БЕЛ) се провеждат в учебните кабинети на школата или онлайн в удобно за ученика време.

За допълнителна информация относно обучението по БЕЛ (2. – 12. клас) позвънете на ☎ 0888-616-911.

Индивидуално обучение по български език и литература, София.

Вижте повече за Учебен център "Елина" >>