Подготовката по руски език в учебен център „Елина” се провежда с помощта на съвременни методики и учебни системи

 Частните ни уроци целят да удовлетворят максимално интересите и очакванията на нашите клиенти. Индивидуалното обучение е изпълнено с динамика и интерактивност и носи бързи и качествени резултати. Важен акцент при индивидуалните уроци по руски език е развиването на комуникативните умения. Конкретните цели на всеки обучаващ се изискват преподавателите ни да провеждат занятията и с работа върху допълнителни (извън учебника) материали според уникалните потребности на изучаващия руски език.

   Подготовката за изпити и за сертификати  по руски език поставя пред ученика и преподавателя съвсем различни задачи. Подобно обучение обикновено съчетава два процеса:
1. Попълване на пропуските и разширяване на лексиката и граматическите познания.
2. Практическа работа по елементите на изпита, като се отчита факторът време. 

   Индивидуалните уроци по общ (неспециализиран) руски език са подходящи както за ученици, така и за възрастни, които желаят да изучат задълбочено съответния език и да увеличат възможностите си за настояща и бъдеща реализация.

   Учебно време - всеки ден - 09.00 - 20.00 ч.

   График - съобразно Вашите възможности и свободно време.

   Богат избор на учебни системи за подготовка за всички нива (A1, A2, B1, B2, C1 и C2).

      За повече информация относно обучението се обадете на 0888-616-911.

Индивидуални курсове по руски език, София.