1. За обучението по турски език

 Частните уроци по турски език в школа „Елина” се провеждат с помощта на съвременни методики и учебни системи. Целта ни е да удовлетворим максимално интересите и очакванията на нашите клиенти. Индивидуалното обучение е изпълнено с динамика и интерактивност и носи бързи и качествени резултати. В образователния процес са застъпени и се усвояват всички основни езикови действия и правила. Важен акцент е развиването на комуникативните умения. Конкретните цели на всеки обучаващ се изискват преподавателите ни да провеждат занятията и с работа върху допълнителни (извън основния учебник) текстови материали. Използват се също компютри, аудио, видео и др. технически средства. Темпото на преподаване на нови знания, броят на часовете и честотата на уроците са изцяло съобразени с личните предпочитания и потребности на учащия се.

2. Уроци по турски език за подготовка за сертификати и изпити

   Подготовката за изпити и за сертификати  по турски език поставя пред курсиста и преподавателя по-сложни задачи. Подобно обучение обикновено съчетава два процеса:
  a. Попълване на пропуските и разширяване на лексиката и граматическите познания.
  b. Практическа работа по елементите на изпита, като се отчита факторът време. 

3. Уроци по общ турски език за начинаещи и напреднали

   Индивидуалните уроци по общ (неспециализиран) турски език са подходящи както за ученици, така и за възрастни, които желаят да изучат задълбочено съответния език и да увеличат възможностите си за настояща и бъдеща реализация.

Онлайн уроци по турски език за начинаещи и напреднали.

4. Организация на обучението по турски език

   Учебно време - всеки ден - 09.00 - 20.00 ч.

   График - съобразно Вашите възможности и свободно време.

   Богат избор на учебни системи.

   Занятията се провеждат в учебните кабинети на школата или онлайн.

За допълнителна информация относно обучението позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

Индивидуални курсове и частни уроци по турски език, София.

Вижте повече за Учебен център "Елина" >>