Частните уроци по френски език в школа „Елина” се провеждат с помощта на съвременни методики и учебни системи. Целта ни е да удовлетворим максимално интересите и очакванията на нашите клиенти.

 Индивидуалното обучение е изпълнено с динамика и интерактивност и носи бързи и качествени резултати. В образователния процес са застъпени и се усвояват всички основни езикови правила и действия ("Четене", "Слушане", "Разговор" и "Писане"). Важен акцент е развиването на комуникативните умения.

 Конкретните цели на всеки обучаващ се изискват преподавателите ни да провеждат занятията и с работа върху допълнителни (извън основния учебник) текстови материали. Използват се също компютри, аудио, видео и др. технически средства.

 Темпото на обучение (преговор и преподаване на нови знания), броят на часовете и честотата на уроците са изцяло съобразени с личните предпочитания и потребности на учащия се.

* * * * * *

   Индивидуалните уроци по общ (неспециализиран) френски език са подходящи както за ученици, така и за възрастни, които желаят да изучат задълбочено съответния език и да увеличат възможностите си за настояща и бъдеща реализация.

  Подготовката за сертификати по френски език поставя пред курсиста и преподавателя по-сложни задачи. Подобно обучение обикновено съчетава два процеса:
 - попълване на пропуските и разширяване на лексиката и граматическите познания;
 - практическа работа по елементите на изпита, като се отчита факторът време. 

  Учебният център предлага също и индивидуално обучение за подготовка за матура и кандидатстудентски изпити. Уроците са насочени изключително върху изпитния формат и са съобразени с изскванията на МОН за ДЗИ и с критериите на съответния ВУЗ.

Частни уроци по френски език.

   Учебно време - всеки ден - 09.00 - 20.00 ч.

   График - съобразно Вашите възможности и свободно време.

   Богат избор на учебни системи за подготовка за всички нива (A1, A2, B1, B2, C1 и C2).

   Уроците по френски език се провеждат в учебните кабинети на школата или онлайн (дистанционно обучение).

* * * * * *

   Вижте повече за нашите частни уроци по френски език за подготовка за DELF и DALF >>

* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

Индивидуално обучение по френски език, София.

Вижте повече за Учебен център "Елина" >>