Направлението за подготовка за матура към учебен център "Елина" е създадено през 2007 г. През същата година МОН въведе задължителен държавен изпит по български език и литература и втора задължителна матура с избираем учебен предмет - чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, предметен цикъл философия, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование.

  Оценката от матурата в България се признава вместо приемен изпит във все повече университети у нас и в Европа.

  Онлайн уроци и курсове за подготовка за матура.


   Програмите на нашите курсове за матура са изцяло съобразени с критериите на изпитите. Подготовката по всеки учебен предмет в школа "Елина" включва лекции, упражнения, дискусии и постоянен текущ контрол. В хода на обучението ще бъдат представени и отработени необходимите знания и умения за справяне с изпитната ситуация.

   С оглед на системното и трайно усвояване на материала сме предвидили голям брой домашни работи, както и тестова проверка в изпитна обстановка.

   Лекционните занятия за подготовка за матура провеждаме с помощта на авторски материали, разработени от нашия преподавателски екип съобразно ДОИ за гимназиалната степен на обучение и одобрените от МОН учебници. Съдържанието е теоретично обобщено в отделни теми, като при изложението сме търсили системност, последователност и постепенност при надграждане на новото знание.

   Индивидуалната работа с учениците е особен приоритет за нас и затова сме ограничили броя на участниците в една група до 6 човека.

   За ученици в 11. клас организираме двугодишно обучение.

   За ученици в 12. клас предлагаме:

    - едногодишни курсове за матура по всички предмети (начало - октомври и ноември - 2023 г.);

    - интензивна подготовка за ДЗИ (краткосрочни курсове) – от месец февруари - 2024 г.;

    - комбинирани курсове за подготовка за матура и кандидатстудентски изпити по български език и литература (БЕЛ), математика, география, история, биология, химия и английски език.

  За предпочитащите самостоятелно обучение предлагаме частни уроци за матура по график, съобразен с индивидуалните възможности и свободното време на ученика.

Курсове и частни уроци за подготовка за ДЗИ, София.

    НОВИНИ

   16.08.2022 г.

   Постоянството, старанието и отличната съвместна работа на преподавателите и зрелостниците в учебен център „Елина“ бяха възнаградени с много отлични оценки на матурите през 2022 година.

   Благодарим на колегите Димитър Бурла, Марчела Миронова, Десислава Узунова, Анита Бакалова, Адриана Бърдарова, Марина Дайновска, Надежда Радованова, Ваньо Панчев, Тодор Хиков и на техните ученици за прекрасните резултати:

- по БЕЛ - Марина Йорданова (6,00); Анастасия Великова (6,00); Елена Белчева (5,85); Любомир Басмаджиев (5,84); Ана-Мария Манчева (5,82); Георги Данчев (5,80); Александър Радоев (5,80); Александър Гаджински (5,79); Стефан Стоянов (5,73); Ива Цонкова (5,73); Евгения Стоянова (5,70); Ивана Гьорева (5,66); Елица Стоименова (5,63); Николай Люцканов (5,63); Яна Вакавчиева (5,61); Ирина Иванова (5,60); Евита Матушева (5,59); Анна-Мария Куюмджиева (5,59); Антон Георгиев (5,54); Мелиса Крайнева (5,52).
- по английски език – Неда Йорданова (5,93), Десислава Тодорова (5,89) и Теодора Киано (5,50).
- по биология – Ивана Гьорева (5,54).
- по математика – Анелия Тодорова (5,66)

  Огромни благодарности и за отличната работа на нашите колеги от администрацията: Ивет Лолова, Полина Недкова и Десислава Кирязова.

  Много се гордеем с постиженията на нашите ученици и колеги и им желаем бъдеще, изпълнено с академични и професионални успехи!

  

* * * * * *

         01.12.2023 г.

    Започна записването за интензивните курсове за матура за учебната 2023/2024 година.


* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

* * * * * *

Вижте повече за МАТУРА - 2024 г.

Тестове за матура по БЕЛ >>

Вижте повече за Учебен център "Елина" >>