ПРОГРАМА ПО ХИМИЯ

• Химични елементи; 

• Строеж на атома; 

• Строеж на атома и периодична система; 

• Химична връзка и строеж на веществото; 

• Азотна и въглеродна група; 

• Структурна теория; 

• Въглеводороди; 

• Хидроксилни производни на въглеводородите ;

• Карбонилни производни на въглеводородите; 

• Карбоксилни производни на въглеводородите;

• Мазнини. Сапуни и синтетични миещи вещества; 

• Въглехидрати; 

• Мастни амини. Аминокиселини. Белтъчни вещества;

• Ароматни съединения; 

• Наркотични вещества; 

• Полимери, пластмаси и химични влакна; 

• Скорост на химичните процеси; 

• Топлинен ефект при химичните процеси;

• Химично равновесие; 

• Разтвори; 

• Разтвори на електролити; 

• Метали от IV, V и VI период.

Курсове по химия за 12. клас, София.


    Вижте повече за кандидатстудентските курсове >> и курсовете за матура >>

    Вижте повече за нашите уроци и курсове за подготовка по биология >>

    Вижте повече за  МАТУРА - 2024 г. >>

* * * * * *

  Посочената по-горе програма по химия за матура и кандидат-студенти е ориентировъчна и се актуализира в зависимост от промените в конспектите на университетите и ДЗИ.

* * * * * *

Уроците по химия за кандидат-студенти и подготовка за матура се провеждат при нас или онлайн (дистанционно обучение).

* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

Частни уроци и курсове по химия за подготовка за матура и кандидатстудентски изпити в СУ, МУ, ХТМУ и други.

Вижте повече за частните уроци по химия >>