ЧАСТНИ УРОЦИ И КУРСОВЕ ЗА УЧЕНИЦИ И ВЪЗРАСТНИ


УРОЦИ И КУРСОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИ

Уроци и курсове за кандидат-студенти >>   (11. и 12. клас)

Уроци и курсове за подготовка за матура >>  (11. и 12. клас)

Уроци и курсове за подготовка за кандидатстване след 7. клас >>

Уроци и курсове за 6. клас >>

Уроци и курсове за 5. клас >>

Частни уроци  (за ученици от 2. до 12. клас по всички предмети и езици)


ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

Подготовка по математика >>  

Подготовка по български език и литература  (БЕЛ) >>

Подготовка по история >>

Подготовка по география >>

Подготовка по биология >>

Подготовка по химия >>

Подготовка по физика >>

Подготовка по философия >>


ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ЗА УЧЕНИЦИ И ВЪЗРАСТНИ

Курсове по английски език >>

Курсове по немски език >>

Курсове по френски език >>

Курсове по испански език >>

Курсове по италиански език >>

Курсове по гръцки език >>

Курсове по руски език >>

Курсове по португалски език >>


ЧАСТНИ УРОЦИ

1. Общообразователни предмети

Уроци по математика >>

Уроци по български език и литература (БЕЛ) >>

Уроци по история >>

Уроци по география >>

Уроци по биология >>

Уроци по химия >>

Уроци по физика >>

Уроци по философия >>


2. Чужди езици за ученици и възрастни

Уроци по английски език >>

Уроци по немски език >>

Уроци по френски език >>

Уроци по италиански език >>

Уроци по испански език >>

Уроци по руски език >>

Уроци по гръцки език >>

Уроци по турски език >>

Уроци по португалски език >>

Уроци по японски език >>


ПОДГОТОВКА ЗА СЕРТИФИКАТИ И ИЗПИТИ

1. Подготовка за сертификати и изпити по английски език


КЕТ и PET >>

FCE >>

CAE >>

CPE >>

TOEFL >>

IELTS >>

SAT >>

GMAT >>

GRE >>

Сертификати по бизнес английски >>

2. Сертификати по немски език


DSD >>

TestDaF >>

DSH >>

Други сертификати по немски език >>

3. Френски език


DELF и DALF >>

4. Испански език


DELE >>

5. Италиански език


CELI >>

6. Сертификати по други езици 

 
Подготовка за сертификати и изпити по руски, гръцки и португалски език (страниците са в процес на изработка)


ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА И КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

Кандидатстудентски курсове и уроци >>

Подготовка за матура >>

Матура и кандидат-студенти по БЕЛ >>

Матура и кандидат-студенти по математика >>

Матура и кандидат-студенти по история >>

Матура и кандидат-студенти по география >>

Матура и кандидат-студенти по  биология >>

Матура и кандидат-студенти по химия >>

Матура и кандидат-студенти по физика >>

Матура и кандидат-студенти по философия >>

Матура по английски език >>

Английски език за кандидат-студенти >>

Матура и кандидат-студенти по немски език >>

Матура и кандидат-студенти по испански език >>

Подготовка за кандидатстудентски изпити и матури по италиански, руски и френски език (страниците са в процес на изработка)


УРОЦИ И КУРСОВЕ ЗА 11. КЛАС

Уроци и курсове по математика за 11. клас >>

Уроци и курсове по български език и литература >>  

Частни уроци по всички общообразователни предмети и по чужди езици



ПОДГОТОВКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7. КЛАС

Уроци и курсове за 7. клас >>

Уроци за 7. клас по химия >>

Уроци за 7. клас по биология >>

Уроци за 7. клас по физика >>

Уроци за 7. клас по история >>

Уроци за 7. клас по география >>

Курсове и уроци за 7. клас по математика >>

Курсове и уроци за 7. клас по български език и литература >>


ПОДГОТОВКА НА ШЕСТОКЛАСНИЦИ

Уроци и курсове за 6. клас >>

Уроци и курсове за 6. клас по математика >>

Уроци и курсове за 6. клас по български език и литература >>

Частни уроци  за 6. клас по история, география, химия, биология и физика (страниците са в процес на изработка)



ПОДГОТОВКА НА ПЕТОКЛАСНИЦИ

Уроци и курсове за 5. клас >>

Уроци и курсове за 5. клас по математика >>

Уроци и курсове за 5. клас по БЕЛ >>

Частни уроци за 5. клас по всички предмети и езици



УРОЦИ ПО МАТЕМАТИКА

Частни уроци по математика >>

Частни уроци по математика за 2. клас >>

Частни уроци по математика за 3. клас >>

Частни уроци по математика за 4. клас >>

Частни уроци по математика за 5. клас >>

Частни уроци по математика за 6. клас >>

Частни уроци по математика за 7. клас >>

Частни уроци по математика за 8. клас >>

Частни уроци по математика за 9. клас >>

Частни уроци по математика за 10. клас >>

Частни уроци по математика за 11. клас >>

Частни уроци по математика за 12. клас  >>


УРОЦИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Частни уроци по български език и литература (БЕЛ) >>  (за ученици от 2. до 12. клас)

Частни уроци по БЕЛ за 5. клас >>

Уроци по БЕЛ за 6. клас >>

Уроци по БЕЛ ЗА 7. клас >>

Уроци по БЕЛ за 11. и 12. клас >> 



ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

Онлайн уроци и курсове >>



ОФОРМЯНЕ И РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТОВЕ

Оформяне и корекция на текстове >>


За допълнителна информация относно обучението позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане


Учебен център "ЕЛИНА" - София - уроци и курсове за ученици и възрастни

       

Вижте повече за Учебен център "Елина" >>