ПРОГРАМИ ПО МАТЕМАТИКА

I. За учениците в 6. клас, обучаващи се индивидуално, се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по математика и заявените конкретни цели.

II. Програма на курсовете по математика за 6. клас (обучение в групи)

   1. Степенуване.

   2. Рационални числа.

   3. Геометрични фигури и тела.

   4. Пропорции.

   5. Цели изрази.

  С темите „Степенуване” и „Рационални числа” продължава изучаването на числовите множества, на операции и релации в тях, разширяват се знанията за изображение от числово множество в точково и за средствата, с които то се осъществява. В темата „Геометрични фигури и тела” продължава изучаването на равнинните фигури (обиколка и лица) и се довършва изучаването на геометричните тела (формули за лице на повърхнина и обем). Със съдържанието на темата „Цели изрази” започва изучаването на многочлените и на някои операции свързани с тях. Изучаването им продължава и в седми клас.            

* * * * * *

 Целогодишните курсове по математика за 6. клас (обучение в групи) започват в средата на месец октомври 2023 г.

 Частните уроци по математика за 6. клас се провеждат в учебните кабинети на школа "Елина" или онлайн и са съобразени с индивидуалните предпочитания и свободното време на всеки шестокласник.

* * * * * *

  Вижте повече за частните уроци по математика >>

  Вижте повече за нашите курсове по математика >>

  Вижте повече за нашите курсове за 6. клас по БЕЛ >>

  Вижте повече за нашите курсове за 6. клас >> за учебната 2023/2024 г.

* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация относно обучението позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

Частни уроци и курсове за 6. клас по математика, София.