Обучението по математика следва строг алгоритъм – започва се от най-елементарното и простото и се завършва със съставното и най-абстрактното. Всяка последваща тема е пряко или косвено продължение на предишната. С всеки урок задачите се усложняват. И затова, ако ученикът не е усвоил по необходимия начин материала, който е преподаван по-рано, той едва ли ще се справи и с текущите задачи. Понижаването на успеха в училище не е единственият проблем, с който се сблъсква ученикът - качеството на подготовката по математика е от решаващо значение за бъдещото представяне на изпитите за кандидатстване след 7. клас и във ВУЗ.


Частни уроци и курсове по математика, София.

  Школа „Елина” предлага уроци, курсове и програми за обучение по математика, съответстващи на различните възрасти. Организираме групови курсове за 5. клас, 6. клас, 7. клас и 12. клас (матура и кандидат-студенти). Предлагаме също и индивидуално обучение за ученици от 2. до 12. клас. Усвояването на материала е основано на голям брой проблемно-познавателни и творчески задачи  и задълбоченото обяснение на теоретичните понятия. Особено внимание се отделя на техниката на решаване на задачи, показват се методи и прийоми за решаване не само на една отделна задача, но и на цял клас, обединени от обща структура. Занятията са построени така, че да може да се проследи взаимовръзката между всички теми в математиката. Обучението позволява да се формират трайни знания по алгебра, геометрия и др., да се развият творческите и логически способности на учениците и да се гарантира отличен успех в училище и на математическите олимпиади, изпити и конкурси.


НОВИНИ

  21.06.2023 г.

  Школа "Елина" започна записването за целогодишните курсове по математика за 5. клас, 6. клас, 7. клас и 12. клас (матура и кандидат-студенти) за учебната 2023/2024 година.


     Вижте повече за нашите кандидатстудентски курсове >>, курсове за матура >>,

курсове за 7. клас >>, курсове за 6. клас >> и курсове за 5. клас >>


     Вижте повече за индивидуалните уроци по математика >> за учениците от 2. до 12. клас.

* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация относно обучението позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

Подготовка по математика, София.

Вижте повече за Учебен център "Елина" >>