Обучението на кандидат-студенти в учебен център „Елина” е строго съобразено с критериите на изпита на съответното висше учебно заведение. Основна задача на подготовката е изграждане на знания и умения, адекватни на изпитния формат. Важен акцент в нашите кандидатстудентски курсове е създаването на траен интерес на ученика към изучавания предмет, постепенно формиране на самостоятелно и системно познание.

   Нашата методика предполага:

  • Курсове за подготовка в малки групи (до 6 човека) или индивидуално, което прави възможен диалога по време на занятията и позволява на учениците да участват като равноправни субекти в процеса на обучение.
  • Внимателно и системно контролиране и насочване на самоподготовката, отчитайки конкретните особености на всеки ученик.
  • Текуща обратна връзка за постигнатия напредък чрез постоянни задачи за домашна работа, писмени и устни изпитвания.
  • Многократно трениране на кандидат-студентите в реална изпитна ситуация, с което целим не само проверка и затвърждаване на усвоените знания, но и изграждане на практически навици, съобразени с изискванията на жанровия модел (интерпретативно съчинение, тест, други) и времето за изпълнение на задачата.
  • Месечна атестация за постиженията и проблемите на учениците в усвояването на учебния материал.

   В нашия учебен център особено се гордеем с авторските ни помощни материали, разработени от екипа преподаватели. Те са елемент от цялостната ни система на обучение и улесняват структурирането и алгоритмизирането на знанията.

   За ученици в 11. клас организираме двугодишни курсове за кандидат-студенти.

   За ученици в 12. клас предлагаме:

   - едногодишни кандидатстудентски курсове по български език и литература, математика, история, география, биология, химия и английски език (начало - октомври и ноември - 2023 г.);

   -  интензивна кандидатстудентска подготовка (краткосрочни курсове - от месец февруари - 2024 г.);

   -  комбинирани курсове за подготовка за матура и кандидатстудентски изпити.

  За предпочитащите индивидуално обучение предлагаме частни уроци, които се провеждат в нашите учебни кабинети или онлайн.

* * * * * *

Частни уроци и курсове за подготовка на кандидат-студенти, София.

 Високата успеваемост на учениците от нашите курсове на кандидатстудентските изпити в най-престижните български и чуждестранни университети гарантират, че можете с основание да се доверите на дългогодишния ни опит, отлична методика и квалифицирани преподаватели.

* * * * * *

Вижте повече за Учебен център "Елина" >>

За актуални цени и допълнителна информация относно обучението позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане