Онлайн обучението в школа “Елина” осигурява всички предимства на класическото присъствено обучение – съвместна работа с квалифициран преподавател по съответния учебен предмет или чужд език по програма на курса, избрана от Вас или препоръчана от нашите колеги.

  Чрез специалната ни учебна платформа се обучавате във виртуална класна стая, като учителят провежда занятието на живо с помощта на видеокамера и микрофон, виртуална бяла дъска, дигитални документи, презентации и други. Вие виждате и чувате своя преподавател и можете да разговаряте и общувате с него в реалното време на урока, което е и съществената разлика от предварително записаните видео уроци.

  Виртуалната класна стая разполага и с чат, в който може да се изпращат текстови съобщения.

  Предимството на индивидуалните онлайн уроци е комфортът да се обучавате независимо от мястото, на което се намирате, и възможността да избирате подходящо за Вас време за провеждането на занятията.

  За нормалното протичане на дистанционното обучение трябва да разполагате с компютър, снабден със съвременен интернет браузър, микрофон и стабилна интернет връзка. Препоръчително е да имате и видеокамера. Няма необходимост от инсталиране на дъпълнителен софтуер.


Онлайн уроци и курсове. Дистанционно обучение през интернет.


  Учебно време - всеки ден - 09.00 - 20.00 ч.

  График - съобразно Вашите възможности и свободно време.

* * * * * *

За повече подробности и допълнителна информация относно частните онлайн уроци, учителите и графиците позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане