IELTS (International English Language Testing System)

  Какво е IELTS?

   IELTS е тестова система за английски език. Ако искате да учите или работите там, където английският е езикът за комуникация, IELTS е идеалният тест за Вас. Независимо дали искате да емигрирате, да учите или да практикувате професията си, IELTS е изключително важен в подготовката за Вашето бъдеще.

  Международно признат

  IELTS се ползва с доверие и се признава от образователни институции, правителствени агенции, работодатели и професионални организации от целия свят: приблизително 6000 институции в над 135 държави.

     Всички британски, много европейски, както и над 3000 институции и програми в Съединените американски щати (САЩ) приемат резултатите от IELTS като доказателство за владеене на английски език.

      IELTS също така се изисква като доказателство за Вашите езикови умения за емиграция в Австралия, Нова Зеландия и Канада.


Индивидуално обучение за IELTS, София.

  
Тестов формат

 Тестът се състои от 4 части:

    Слушане (Listening) - 30 minutes

    Четене (Reading) - 1 hour

    Писане (Writing) - 1 hour

    Разговор (Speaking) - 11-14 minutes

Тестови модули

  IELTS е на разположение в два форматаAcademic (академично) и General Training (общообразователно обучение).  

  Общообразователните и академичните модули "Слушане" и "Разговор" не се различават. 

  Академичните модули "Четене" и "Писане" оценяват готовността на кандидата да се обучава на английски език на ниво бакалавър и магистър. Приемът в бакалавърски и магистърски програми се базира на резултатите от тези модули. 

  Общообразователните модули "Четене" и "Писане" не тестват пълния обхват на формалните езикови умения, изискващи се за академични цели, а  акцентират върху основните умения за адаптиране в широк социален и образователен контекст. 

  Общообразователният модул е подходящ за кандидати, които искат да заминат в англоговорящи държави с цел завършване на средно образование, работа или участие в програми за обучение на неакадемично ниво, както и с цел емиграция в Австралия, Канада и Нова Зеландия.

Съдействие при избора на подходящия за Вашите цели модул

 Ние ще Ви съдействаме при проверката на изискванията на организацията или институцията, в която кандидатствате, преди да изберете Академичния или Общообразователния модул на обучение.
 
Таблица на резултатите (от 1 до 9) и съответствията им като ниво

 9 - Expert User (експертно ниво) – ниво на англоговорящ

 8 - Very Good User (много добро ниво) – отлично владеене на езика, минимални грешки

 7 - Good User (добро ниво) – добро справяне с езика, известни неточности, адекватна комуникация

 6 - Competent User (компетентно ниво) – значителен контрол върху езика, проблеми с непознатото

 5 - Modest User (скромно ниво) – адекватност с познатото, затруднения със сложни конструкции

 4 - Limited User (ограничено ниво) – адекватен само в познати области, трудности при разбиране на изрази

 3 - Extremely Limited User (много ограничено ниво) – проблеми в комуникацията, ограничени комуникационни умения

 2 - Intermittent User (крайно ограничено ниво)- много трудности в езика, разбиране само на най-обща информация

 1 - Non User (липса на ниво) – разбиране на малко и изолирани думи

Повечето университети и различни програми за работа изискват резултати между 6 и 8.


Индивидуални курсове за подготовка за IELTS в гр. София.

     Ако кандидатствате в престижно учебно заведение и се стремите към висок резултат от изпита, то индивидуалните IELTS курсове са по-добрият вариант за Вас!


НАШАТА МЕТОДИКА ЗА ПОДГОТОВКА ЗА IELTS  

  Проверка на нивото на кандидата и избор на подходящ учебник за IELTS. Учебниците, с които ние разполагаме, дават възможност за начало на Вашето обучение за IELTS на съответното ниво  Road to IELTS (входящо), Intermediate (средно) или Advanced (напреднали). Нашият опит показва и ние вярваме, че независимо от езиковото ниво на кандидата, обучението по езика, на което крайна цел е успешното взимане на сертификат IELTS, трябва да се извършва едновременно и по формата на самия изпит. Индивидуалният курс включва както работа с граматиката и лексиката, необходими за изпита, така и разработване на правилна изпитна стратегия, работа за време и много домашни задачи, предимно за писане и слушане след всеки урок.

  След достигане на необходимото ниво на езикова готовност преминаваме към решаването на IELTS тестове – разполагаме с над 30 теста за всеки от модулите, които са напълно идентични със самия изпит и според нас са ключови за успешното му взимане с необходимия Ви резултат.

  Вашата мотивацията и Вашето собствено темпо на работа, както и резултатът, който желаете да постигнете, са определящите фактори за времетраенето на Вашата подготовка.  Индивидуалната работа позволява акцентиране върху онези модули, които лично вие намирате за трудни, както и приключване в момента, в който можете да постигнете необходимия Ви резултат.

Вижте повече за уроците по английски език >>

Вижте повече за TOEFL >>, GMAT >>, GRE >> и SAT >>

 * * * * * *

 Учебно време - всеки ден - 09.00 - 20.00 ч.

 График - съобразно Вашите възможности и свободно време.

 Частните уроци за подготовка за IELTS се провеждат в учебните кабинети на школата или онлайн (дистанционно обучение).

* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

Частни уроци за IELTS, София.