CAE (C1 Advanced)

    Защо да положите изпита CAE?

C1 Advanced, известен още и като Cambridge English: Advanced, е подходящ за хора, които искат да работят и учат в чужбина или да се развиват професионално на позиции, изискващи отлично владеене на английски език. Изпитът е базиран на задачи, които оценяват езиковите способностите на кандидатите във всекидневна среда. Покриването на това ниво гарантира умението им да използват успешно английски език и да се представят уверено и адекватно в многообразие от битови и професионални ситуации, а също и в процеса на висшето си образование. Изпитът удостоверява, че положилите го кандидати могат да участват пълноценно в срещи и дискусии, да изразяват мнението си ясно, както и да разбират и съставят текстове от различен характер, в това число и бизнес кореспонденция и доклади.

 CAE представлява задълбочена оценка на езиковите компетенции по английски език на хора, които искат да го използват в сериозни работни и академични ситуации. Изпитът може да се използва като доказателство за ниво на владеене на езика, което е важно условие за работа на професионално мениджърско ниво, както и да послужи за кандидатстване в британски и в много европейски университети.

Онлайн курсове за CAE.

    Формати на изпита

C1 Advanced (Cambridge English: Advanced) може да се държи в компютърен или в хартиен формат. Кандидатите, полагащи компютърния формат, ще работят трите секции Reading and Use of English, Writing (Писане) и Listening (Слушане) на компютър. Разговорният изпит (Speaking test) е еднакъв и за двата формата. В частта Speaking test се провежда разговор с двама кандидати и двама изпитващи. Това позволява обективно и надеждно оценяване на Вашата способност да използвате английски език за речева комуникация.Секция Съдържание Оценка
(% от общата)
Цел

Reading and Use of English

(90 минути)

8 части/

56 въпроса
40% Показва, че можете да се справите уверено и без затруднение с различни типове текстове - художествени или от вестници и списания.

Writing (Писане)

(90 минути)
2 части 20% Трябва да напишете два различни текста – есе, статия, писмо, предложение, доклад или рецензия.

Listening (Слушане и разбиране)

(около 40 минути)

4 части/

30 въпроса
20% Проверява способността да следите и разбирате различни по вид форми на устното общуване: интервюта, радио предавания, презентации, разговори в официална и неофициална обстановка.

Speaking (Разговор)

(15 минути на двойка кандидати)
4 части 20% Проверява способността успешно да водите разговор. Тази част от изпита се провежда заедно с още един кандидат.Индивидуални курсове за CAE, София.

ПРОГРАМА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОДГОТОВКА ЗА CAE

Цели и методи на обучението:

- преговор на стара и овладяване на нова лексика и идиоми;

- основен и задълбочен преговор на граматиката, както и усвояване на характерни за теста специфични граматични конструкции;

- анализ и коментар на допусканите грешки;

- стратегии за справяне с изпитната ситуация;

- изграждане на умения за съобразяване с фактора време.

* * * * * *

      Вижте повече за уроците по английски език >>

      Вижте повече за нивата, изпитите и сертификатите по английски език >>

* * * * * *

 Учебно време - всеки ден - 09.00 - 20.00 ч.

 График - съобразно Вашите възможности и свободно време.

 Уроците за подготовка за CAE се провеждат в учебните кабинети на школата или онлайн (дистанционно обучение).

* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

Частни уроци за подготовка за CAE в гр. София.