Департамент „Чужди езици” към школа „Елина” е създаден през 1993 г. Оттогава и досега ние предлагаме широк спектър висококачествени програми, уроци и курсове по английски език. Организираме обучение в групи (по 6 ученици) за подготовка за матура и кандидатстудентски изпити, а също и индивидуално изучаване на езика с частен учител за начинаещи и напреднали за всички нива (A1, A2, B1, B2, C1, C2), като се стремим да удовлетворим максимално разнообразните учебни и познавателни потребности на нашите клиенти - деца, ученици, зрелостници, кандидат-студенти, студенти и възрастни. Вече 30 години, благодарение на нашите висококвалифицирани преподаватели, курсистите ни успешно покриват изискванията за сертификати по английски език и се представят отлично на изпитите в български и чуждестранни университети.

Онлайн курсове по английски език.

  Първите нива на подготовката обхващат базисните граматични и лексикални структури на английския език и спомагат за развитие на комуникативните  и езикови умения, които са основата за надграждането в по-високите академични и бизнес нива. Имайки предвид системния характер на езика, в обучението са застъпени и балансирани всички основни действия - "Четене", "Слушане", "Разговор" и "Писане", които са  от изключително важно значение с оглед постигането на целите на учащия при усвояването и употребата на чужд език. 

  Курсовете са също и  практически ориентирани към справяне с езиковите ситуации, свързани с регулярни ежедневни събития,  личния живот,  работата, пътувания и др.    

    Начинът на подготовка включва: 
       - теоретично изясняване на граматиката, правописа и пунктуацията; 
       - много упражнения върху текущия материал;
       - задачи за домашна работа.
  Специално внимание се обръща на стимулирането на водене на свободен разговор и разбиране на английската реч, като се провеждат  дискусии и упражнения за слушане с разбиране.

Частни уроци и курсове по английски език за ученици и възрастни, София.

  Индивидуалните курсове по английски език се провеждат въз основа на най-съвременните учебни системи на световно признати  издателства, като тези на университетите Oxford, Cambridge и др.

  Преподавателите ни са завършили специалност „Английска филология“ в Софийския университет и имат дългогодишен опит в преподаването на английски език на всички нива, вкл. и Advanced и Proficiency.

   В края на обучението курсистите полагат устен и писмен изпит и получават сертификат, в който се посочват постигнатите резултати по време на курса и на финалните изпити. Същият може да се ползва като документ за нивото на владеене на  английски език в България. Желаещите могат да се явят и на изпитите за придобиването на международно признатите Кеймбридж сертификати (FCE, CAE, CPE и др.). В учебен център „Елина” можете да се подготвите също и за TOEFL, SAT, IELTS и др.

* * * * * *

   Учебно време - всеки ден - 09.00 - 20.00 ч.

   График - съобразно Вашите възможности и свободно време.

   Уроците по английски език се провеждат в учебните кабинети на школата или онлайн (дистанционно обучение).  


      Вижте повече за нивата, сертификатите и изпитите по английски език >> 

   Вижте повече за индивидуалните курсове по английски език за FCE >>, CAE >>, CPE >>, TOEFL >>, SAT >>, GRE >>,

GMAT >> и IELTS >>


Новини

    21.06.2023 г.
  Започна записването за целогодишните курсове по английски език за подготовка за матура и кандидатстудентски изпити за учебната 2023/2024 г.

* * * * * *

За допълнителна информация относно обучението позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

Частни уроци по английски език, София, индивидуални уроци по английски език, индивидуално обучение по английски език.

Вижте повече за Учебен център "Елина" >>