SAT (Scholastic Aptitude Test)

  SAT е система за проверка на знанията. Провежда се под формата на стандартизиран тест и е приложим за голям кръг учебни предмети. Съществуват два вида SAT, познати през годините под различни наименования:
 - основен тест - за проверка на общите знания (SAT Reasoning Test, SAT 1 или само SAT). Състои се от следните части: Reading, Writing, Math и Essay (optional).
 - допълнителни тестове - за проверка на знанията по отделните предмети - литература, история, математика, физика, химия, биология, френски, немски, испански, италиански, латински, иврит, китайски, японски и корейски. Този изпит в момента се нарича SAT Subject Test, но е известен още и като SAT 2.

  SAT е един от най-използваните изпити за кандидатстване във висши учебни заведения в САЩ. Той е продукт на ETS и се администрира от College Board. 

  С помощта на SAT сe оценяват уменията, които са необходими, за да сте успешни в академичната кариера. 

Индивидуално обучение за SAT, София.

  
Високите резултати от SAT са само един от елементите при подбора и приема в престижните висши училища и могат да се използват като база за отпускане на финансова помощ (стипендия) на студента.  Валидността на резултатите от изпита е 5 години.

Нашата методика за подготовка за SAT

         За всеки курсист, кандидатстващ със SAT, се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по определения предмет и заявените конкретни цели.

* * * * * *

        Вижте повече за TOEFL >>

        Вижте повече за нивата, изпитите и сертификатите по английски език >>

  Вижте повече за индивидуалните уроци по английски, математика, физика, биология, история, химия, испански език и немски език >>

* * * * * *

Учебно време - всеки ден - 09.00 - 20.00 ч.

График - съобразно Вашите възможности и свободно време.

Частните уроци за подготовка за SAT се провеждат в учебните кабинети на школата или онлайн (дистанционно обучение).

* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

Индивидуални курсове и частни уроци за подготовка за изпита SAT, школа "ЕЛИНА" - София.