ТOEFL 

    (Test of English as a Foreign Language)

    TOEFL е изпит по английски език за чужденци.

 TOEFL iBT тества четирите езикови умения, които са важни за ефективна комуникация: говорене, слушане, четене и писане. Тестът проверява способността на кандидатите да използват и разбират английски език на университетско ниво.

Internet-Based TOEFL съдържа четири секции:

   • Четене (Reading) – от 54 до 72 минути

   • Слушане (Listening) – от 41 до 57 минути

   • Почивка – 10 минути 

   • Говорене (Speaking) - 17 минути 

   • Писане (Writing) – 2 задачи - 30 и 20 минути - общо 50 минути

Какво представлява Reading (Четене) секцията?


  • Включва 3 или 4 текста с по 10 въпроса към всеки от тях. Имате 54 или 72 минути да отговорите в зависимост от броя на текстовете. Самите текстове са с еднакви типове въпроси – намиране на синоним на дума в контекст, четене за основна идея на параграф, перифразиране на определено изречение, добавяне на изречение в параграф и други. 
  • TOEFL iBT текстовете са откъси от университетски учебници, които представляват въведение в дисциплината или дадена тема. Те покриват разнообразие от теми. Не се безпокойте, ако темата на текста не ви е позната. Цялата информация, от която се нуждаете, ще бъде в текста.
  • Уменията, които тази секция развива, са изключително полезни за всеки бъдещ студент, защото са умения за критично четене и анализ на основни идеи в текста и различаването им от несъществената информация или примерите в него
  • И не на последно място, текстовете са изключително интересни за ученика, което прави подготовката за изпита приятна и мотивира за работа.

Какво представлява Listening (Слушане) секцията?


 Секция "Слушане" включва въпроси от академични лекции, както и от дълги разговори, в които речта и темпото на говорене са автентични.  Ситуациите, които разговорите касаят са между: професор и студент, студент и административен служител, двама студенти и т.н. и касаят информация и ситуации, с които всеки учещ в чужбина ще се сблъска, което прави и тази секция изключително практична. По време на слушането воденето на бележки е позволено, а нашият опит показва, че това е умение, за чието придобиване нашите ученици се нуждаят от помощ. 


Секция "Слушане" трае 41 или 57 минути и се състои от:

 - 3 или 4 лекции, всяка от които е от 3 до 5 минути дълга, като към всяка лекция има 6 въпроса (multiple choice);

- 2 или 3 разговора, всеки от които трае 3 минути и има 5 въпроса.

Individualni kursove i uroci po angliiski ezik za podgotovka za TOEFL, Sofia.


Какво представлява Speaking (Говорене) секцията?


Секция "Говорене" трае приблизително 17 минути и включва 4 въпроса:

- Първите два въпроса се наричат „независими“ (independent Speaking tasks), защото изискват да използвате изцяло свои идеи, мнения и примери от ваши преживявания при отговорите.

- Останалите 2 въпроса се наричат „комбинирани“ (integrated Speaking tasks), защото изискват от вас да комбинирате уменията си в английския език – слушане и говорене или слушане, четене и говорене – точно както бихте правили в класната стая, а също и извън нея.

 - Отговорите на въпросите ще дадете като ползвате слушалки и микрофон и записвате отговорите си сами.

Какво представлява Writing (Писане) секцията?


Времетраенето на секция "Писане" е 50 минути. Задачите в нея са две:

- есе, базирано на четене и слушане на 2 текста;

- стандартно есе за изразяване и аргументиране на мнение по зададена тема.


  Резултати: 

     • Четене – 0-30 

     • Слушане – 0-30 

     • Говорене – 0-30 

     • Писане – 0-30 

     • Общ резултат – 0-120

Индивидуално обучение за TOEFL, София.

 С TOEFL се оценяват: 

   1. Академичните способности на кандидата.


 TOEFL тестът ви помага да докажете, че имате уменията в английския език, които в действителност ще използвате в академичната класна стая. В теста Вие ще четете истински учебни текстове от различни дисциплини (биология, социология, археология, история и др.), ще слушате лекции и ще говорите или пишете в отговор, точно както бихте правили в класната стая. Поради факта, че тестът е съставен от 100% академични въпроси и задачи, много университети го считат за най-подходящия тест, когато взимат решенията си за прием на студенти.


  2. Говоримите Ви умения и то много по-точно.


 Естествено, че можете да държите който и да било тест с изпит-интервю, но неговия успех винаги ще зависи от субективното настроение на изпитващия. С TOEFL теста, без съмнение, резултатът ще бъде по-обективен и надежден, защото отговорите се записват и оценяват от трима до шест ETS проверители, вместо от един или двама в местните тест центрове.


Резултат, който Ви позволява да се отличите!


 TOEFL резултатите Ви помагат да се отличите поради дългогодишната репутация на теста за качество, обективно оценяване и 100% академично съдържание. TOEFL е най-масово приемания тест по английски език в света, включително 100-те топ университета. Изпращайки TOEFL резултата си в избрания от Вас университет, Вие доказвате, че сте готов за академичен успех.


 TOEFL iBT набляга на съвкупните умения, осигурява информация на институциите за способностите на студентите да комуникират в академична среда и тяхната готовност за академична работа. С помощта на интернет изпита, ETS може да провери говорните умения и другите знания по стандартизиран начин. Онлайн регистрацията и онлайн получаването на резултати улеснява студентите при регистрация за изпита и получаване на резултатите им.

Защо да се явявам на TOEFL? 

 Изпитът TOEFL е необходимо условие при кандидатстване в университети и колежи, където обучението е на английски език. Много правителствени, лицензирани и сертифицирани агенции, също така и програми за стипендии използват резултатите от TOEFL, за да оценят владеенето на английския език на хора, за които той не е роден език.

Кой трябва да се явява на TOEFL? 

 Тези на които английския език не им е роден, трябва да се явят на изпит в 11 клас или по горен курс, за да удостоверят нивото си на владеене преди да е започнала академичната година. Съдържанието на изпита се счита за доста трудно за ученици под 11. клас.

Къде можем да се явим на TOEFL?

TOEFL iBT се администрира от тест центрове, оторизирани от ETS по целия свят.

Кой приема резултати oт TOEFL? 

 Повече от 9000 колежи, университети и лицензирани агенции в 130 държави приемат TOEFL резултати.

Индивидуални курсове за TOEFL в гр. София.

  Ако кандидатствате в престижен университет и се стремите към висок резултат от изпита, то индивидуалното обучение е по-добрият вариант за Вас!

НАШАТА МЕТОДИКА ЗА ПОДГОТОВКА ЗА TOEFL

Цели и методи на обучението: 

- преговор на стара и овладяване на нова лексика и идиоми; 

- основен и задълбочен преговор на граматиката, както и усвояване на характерни за теста специфични граматични конструкции; 

- анализ и коментар на допусканите грешки; 

- стратегии за справяне с изпитната ситуация; 

- изграждане на умения за съобразяване с фактора време; 

- отчитане и съобразяване на подготовката с обстоятелството, че TOEFL е тест по американски английски.

* * * * * *

       Вижте повече за уроците по английски език >> 

  Вижте повече за SAT >>, GMAT >>, GRE >> и IELTS >> 

        Вижте повече за Кеймбридж сертификатите >>

* * * * * *

Учебно време - всеки ден - 09.00 - 20.00 ч.

График - съобразно Вашите възможности и свободно време.

Частните уроци за подготовка за TOEFL се провеждат в учебните кабинети на школата.

* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация относно обучението позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

Частни уроци по английски език за подготовка за TOEFL, София.