Подготовката на ученици за НВО и кандидатстване след 7. клас е предизвикателство за преподавателския ни екип и за ръководството на учебен център "Елина". Ние знаем колко труден е изпитът и колко сериозни са изискванията към децата. Нашият опит показва, че спокойната и непринудена атмосфера по време на занятията и толерантното отношение на преподавателите към кандидат-гимназистите е гаранция за максимални резултати. Същевременно сме категорични относно редовното посещение на занятията и участията на вътрешните изпити.

   През новата учебна година в курсовете за 7. клас по математика и български език и литература (БЕЛ) сме предвидили голям брой часове, което спокойно ще ни позволи да предадем, дообясним, проверим и упражним необходимите знания. Диалогичният характер на обучението ни позволява да откроим пропуските и слабите места на учениците и да усъвършенстваме силните им страни.

  Нашата подготовка за кандидатстване след 7. клас е целогодишна и започва с преговор на материала от 5. и 6. клас, който е и основата, над която надграждаме знанията от 7. клас, необходими за отлично представяне на националното външно оценяване и конкурсните изпити. Предимства на целогодишните курсове са: значителен хорариум часове за работа в клас и достатъчно време за самоподготовка; равномерност и постепенност на учебния процес; цялостност на обучението и създаване и отработване на уменията, необходими за изпита. 

  Индивидуалната работа с децата е особен приоритет за школа "Елина" и затова сме ограничили броя на участниците в една група до 6 ученици

  Плюсове на малките групи са: наблюдение и контрол над работата на всяко дете в час; реално ползване на интерактивни техники на обучение; мобилност на дидактическите цели и етапи, следващи развитието на конкретната група.

  За предпочитащите самостоятелно обучение предлагаме частни уроци по всички учебни предмети, с които се кандидатства след 7. клас.

Школа за 7. клас. Частни уроци и курсове за подготовка за кандидатстване след 7. клас, София.

  Крайъгълен камък на нашата методика в курсовете за седмокласници е затвърждаването на новото знание чрез системни домашни работи, текущи писмени и устни изпитвания.

   Обучението на кандидат-гимназистите е подчинено на създаване на умения за работа с тест, който е и основният изпитен формат. Първоначално се тренира контролирано решаване на тестове с помощта на преподавателите. По-късно провеждаме поредица от вътрешни пробни изпити, които са за резултат и време.

 Всеки наш ученик получава безплатно допълнителни помощни учебни материали. Периодично се организират родителски срещи. В края на учебната година предлагаме консултации за избора на училище и участието в класиранията.

  Екипът от преподаватели, които водят нашите курсове за кандидатстване след 7. клас, е с изключителна квалификация и  умения за общуване с децата. Колегите са завършили СУ с отличие, имат специален интерес към работата си да подготвят ученици за отлично представяне на кандидатгимназиалните изпити и разработват и усъвършенстват собствена методика. Голямата задача на учебен център „Елина” е да създадем у нашите ученици предпочитание, интерес и желание за работа по изучаваните предмети, което е и най-важното условие за успех.

Частни уроци и курсове за кандидатстване след 7. клас.

   Съвсем логични са много добрите и отлични оценки, които седмокласниците от нашите курсове получиха на конкурсните изпити през 2023 г. За двадесет и четвърта поредна година, откакто е създадено направлението за 7. клас към школата, кандидат-гимназистите ни отново ще бъдат ученици на АЕГ, НЕГ, СМГ, НТБГ, НФСГ, 164 ГПИЕ, 31 СОУ, 133 СОУ, СПГЕ „Джон Атанасов”, ТУЕС, ФЕГ, НПМГ и НГДЕК.

* * * * * *

                      НОВИНИ

  Специални поздравления за Марияна Костова, Марчела Миронова, Анита Бакалова, Марина Дайновска, Тошо Караджов и Кръстан Цанов - екипът на Учебен център „Елина“, който подготви кандидат-гимназистите ни през учебната 2022/2023 година, както и за техните ученици, които се отличиха на приемните изпити след 7. клас:
  По математика:

Йоана Гавазова (97 т.); Момчил Видев (97 т.); Светлозара Пейчинова (97 т.); Андрей Дечев (96,5 т.); Йоана Българанова (94 т.); Атанас Голев (93,75 т.); Магдалена Българанова (92,75 т.); Ема Матеева (88,25 т.); Николай Колевски (88,25 т.); Максимилиана Попова (82 т.); Александър Калпачки (79,5 т.); Мария Георгиева (79 т.); Траяна Николова (78,5 т.); Борис Паскалев (78,5 т.); Мирела Йорданова (75,5 т.); Десислава Генкова (74,5 т.).

  По БЕЛ:

Йоана Гавазова (100 т.); Йоана Българанова (98,5 т.); Мария Георгиева (96 т.); Стела Симеонова (96 т.); Мирела Йорданова (95,5 т.); Момчил Видев (95 т.); Магдалена Българанова (94 т.); Траяна Николова (94 т.); Леа Панджарова (93,5 т.); Виктор Манчоров (93,5 т.); Мирелла Божкова (92 т.); Максимилиана Попова (91,5 т.); Антон Сотиров (91 т.); Богдана Катърска (90,5 т.); Лора Лозанова (90 т.); Мартин Стоянов (90 т.); Ема Матеева (89,5 т.); Андрей Дечев (89 т.); Александра Томова (89 т.); Никол Георгиева (89 т.); Виктория Стоименова (87 т.); Йоанна Георгиева (87 т.); Йоана Димитрова (87 т.); Йоанна Стефанова (87 т.); Татяна Лозанова (86,5 т.); Полина Ангарска (86 т.); Мартин Чолаков (86 т.); Борис Паскалев (83 т.); Ангел Костов (82 т.); Стоян Стоянов (82 т.); Александра Цветанова (81 т.); Николай Колевски (80,5 т.); Християна Христова (80,5 т.); Габриела Камбурова (80 т.); Рая Илчева (80 т.); Ася Ангова (79,5 т.); Виктор Билянски (79,5 т.); Александър Калпачки (79 т.); Мануела Иванова (78 т.); Милен Петров (78 т.); София Василева (77 т.); Любомира Абрашева (77 т.); Десислав Неделчев (76 т.); Божидар Генчев (75,5 т.); Иван Йорданов (74,5 т.); Светослав Митров (74 т.); Павел Кайряков (74 т.).* * * * * *

 Следвайте линковете, посочени по-долу, за да разгледате програмите на предлаганите от нас частни уроци и курсове за седми клас по математика, български език и литература, история, география, биология, химия и физика.


* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

Вижте повече за Учебен център "Елина" >>