ПРОГРАМИ ПО ИСТОРИЯ

   1. За всички ученици от 7. клас, обучаващи се индивидуално, се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по история и заявените конкретни цели.    

   2. ИСТОРИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7. КЛАС В НГДЕК

   Изпитът по история и цивилизация включва тест с въпроси от новото учебното съдържание по история и цивилизация за VІІ клас. Той се провежда върху първите две теми от учебната програма за 7. клас: Българско възраждане ( XVIII – XIX в.) и България от Освобождението до края на Втората световна война, като акцентът се поставя върху междупредметните връзки, усвояването на ключови компетентности и знания в сферата на българската култура и литература през изучаваните епохи. Чрез задачите се проверяват уменията за работа с различни видове текст, за разграничаване научно от художествено описание, за ориентиране по картата на България, Балканския полуостров и Европа; за свързване на текст с илюстрация; за усвояване знания за постиженията на видни български творци; за свързване на исторически събития с изучени литературни произведения и др.

  Продължителността на изпита е 2 астрономически часа.

* * * * * *

 Вижте повече за курсовете за 7. клас >>

* * * * * *

За актуални цени и повече подробности относно обучението позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

Индивидуално обучение по история за 7. клас, София.

Вижте повече за Учебен център "Елина" >>