Уроците и курсовете за 6. клас са ориентирани към по-качествена и равномерна във времето подготовка за бъдещите кандидатгимназиални изпити.  

Няколко са основните задачи на обучението:

    1. Систематизиран преговор на знанията от 5. клас;

    2. Основно и задълбочено усвояване на материала от 6. клас и създаване на умения и компетенции, необходими за отлично представяне на предстоящото в седми клас НВО (Национално външно оценяване);

    3. Постепенно овладяване и прилагане на критериите и изискванията на изпитния формат за кандидатстване в гимназии и техникуми.

  Работата с шестокласниците е организирана в групи от 6 ученици. Предлагаме също и частни уроци по чужди езици, както и индивидуално обучение по всички учебни предмети, изучавани в 6. клас. Подготовката включва лекции, упражнения, ежеседмичен текущ контрол и задачи за домашна работа за всяко следващо занятие. Преподавателският екип следва в програмата на курсовете изискванията на ДОИ на МОН и има успешен и дългогодишен опит с деца от догимназиалните класове. 

   Всеки наш ученик получава безплатно допълнителни помощни учебни материали. Ежемесечно се прави атестация на напредъка на курсистите и се организират родителски срещи.

  Обучението е подходящо както за подготвящите се отрано за кандидатстване след 7. клас, така също и за шестокласниците, желаещи да повишат успеха си в училище за настоящата учебна година.

* * * * * *

Вижте повече за индивидуалните уроци по математика, БЕЛ, история, география, биология, химия, физика и чужди езици >>

Вижте повече за нашите уроци и курсове за 6. клас по БЕЛ >>  и  математика >>

* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация относно обучението позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

Курсове и частни уроци за 6. клас по математика и български език, София.

Вижте повече за Учебен център "Елина" >>