1. За необходимостта от индивидуални уроци по математика

  Частните уроци по математика помагат на ученика да се справи с темите, недостатъчно разгледани и неусвоени в училище, позволяват да се повишат оценките и да се предотвратят проблеми с разбирането на по-сложен материал при последващото изучаване на предмета. Познаването на математическите понятия и овладяването на разнообразните техники за решаване на задачи, чрез помощта на добър учител по математика, са необходимо условие за отличното представяне при изпитванията в клас и кандидатстването в гимназии, техникуми и университети.

Онлайн обучение по математика

 2. Организация на обучението по математика в школа "Елина"

   За всички ученици (2. – 12. клас), обучаващи се индивидуално, се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по математика и заявените конкретни цели.

    За подготвящите се за кандидатстване след 7. клас, матура по математика и кандидатстудентски изпити във ВУЗ, както и за шестокласниците, предлагаме освен самостоятелни уроци, също и целогодишни курсове за обучение в групи до 6 ученици.


Вижте програмите на нашите уроци и курсове по математика за 6. клас >>

Вижте програмите на нашите уроци и курсове по математика за 7. клас >>

Вижте програмите на нашите уроци и курсове по математика за 12. клас >>

     Вижте програмите за частни уроци по математика за 2. клас >>, 3. клас >>, 4. клас >>, 5. клас >>, 8. клас >>, 9. клас >>, 10. клас >> и 11. клас >>

Онлайн уроци по математика

 3. Преподавателски екип

 Всички учители в учебния център са завършили с отличие специалност "Математика" в Софийски университет ,,Св. Климент Охридски" и притежават необходимите знания, опит и квалификация за да подготвят учениците си както за нелеките конкурсни изпити, така и за преодоляване на трудностите, появили се в училище.

* * * * * *

    Учебно време - всеки ден - 09.00 - 20.00 ч.

    График - съобразно възможностите на ученика и свободното му време.

    Курсовете за подготовка в групи за учениците от 6., 7. и 12. клас се провеждат в учебните кабинети на школата.

    Индивидуалните уроци по математика (2. – 12. клас) се провеждат при нас или онлайн (дистанционно обучение).

    Вижте повече за нашите уроци и курсове по математика >>

За любознателните ученици - познайте колко са квадратите на снимката :)

Уроци по математика, уроци по математика за 2. клас, уроци по математика за 3. клас, уроци по математика за 4. клас, уроци по математика за 5. клас, уроци по математика за 6. клас, уроци по математика за 7. клас, уроци по математика за 8. клас, уроци по математика за 9. клас, уроци по математика за 10. клас, уроци по математика за 11. клас, уроци по математика за 12. клас, индивидуално обучение по математика

Вижте повече за Учебен център "Елина" >>

За актуални цени и допълнителна информация относно обучението позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане