За деветокласниците, обучавани в Учебен център "Елина", предлагаме както отделни уроци по математика за определени теми и проблеми, така също и цялостни индивидуални курсове, обхващащи материала, включен в програмата на МОН за 9. клас. За всички частни ученици се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по математика и заявените конкретни цели.

Примерна програма на индивидуалните курсове по математика за 9. клас

       
1. Рационални изрази. Рационални дроби. Действия с рационални дроби.  Преобразуване на рационални изрази. 

2. Квадратни уравнения. Формули на Виет. Дробни рационални уравнения. 

2. Системи уравнения от втора степен с две неизвестни. 

3. Ирационални изрази. Преобразуване.

4. Ирационални уравнения. 

5. Подобие. 

6. Правоъгълен триъгълник.

7. Еднаквости в равнината. Преговор и разширяване на знанията за еднаквости.

* * * * * *

     Частните уроци по математика за 9. клас се провеждат в учебните кабинети на школа "Елина" или онлайн (дистанционно обучение) и са съобразени с индивидуалните предпочитания и свободното време на всеки деветокласник.

* * * * * *

  Вижте повече за частните уроци по математика >>

  Вижте повече за нашите курсове по математика >>

  Вижте повече за Учебен център "Елина" >>

* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация относно обучението позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане