CPE (C2 Proficiency)

      
 C2 Proficiency, известен също и като Cambridge English: Proficiency (CPE), се определя на ниво C2 от Общата европейска референтна рамка за езиците (CEFR).

 CPE е изпит по английски език за най-напредналите и представлява задълбочена и точна оценка на езиковите компетенции на кандидатите. Той  доказва, че положилите го са усвоили английски език на изключително ниво. Резултатите от CPE се приемат от повече от 4000 образователни, бизнес и държавни институции в целия свят и служат  като официално потвърждение на факта, че Вие  владеете отлично английски език. Чрез CPE се показва, че Вие можете:

 - да учите или работите на най-високо ниво в професионалния и академичния живот;

 - да общувате с непринуденост и изтънченост,  подобно на нивото на човек за когото английският език е майчин; 

 - да проучвате и изследвате теми от най-високо и  абстрактно ниво и да участвате  в следдипломни и докторски програми;

 -  че разбирате основните идеи на сложни теми при писмен текст;

 -  че можете да говорите за сложни или невсекидневни въпроси и проблеми;

 -  че можете да пишете уверено по всяка тема и въпрос.

  Подготовка за C2 Proficiency ще Ви помогне да постигнете тези практически езикови умения.

Защо да положите изпита CPE?

 C2 Proficiency е подходящ за хора, които искат да работят и учат в чужбина (може да послужи за кандидатстване в британски и в много европейски университети).

Онлайн курсове за CPE.

    Формат на изпита

 C2 Proficiency се състои от четири секции, разработени така, че да тестват различните езикови умения на кандидатите. 

1. Reading and Use of English (1ч. 30 мин.)

     Състои се от 7 части с 53 задачи. Показва, че кандидатът може да се справи уверено с различни видове текст, като книги, вестници, списания и наръчници.

 2. Writing (1 ч. 30 мин.)

      Състои се от 2 части. От кандидата се изисква да може да пише различни видове текст, като есета, доклади и рецензии.

 3. Listening (около 40 мин.)

      Състои се от 4  части. От кандидата се изисква да бъде в състояние да разбира различни по вид материали, като лекции, речи и интервюта.

 4. Speaking (16 мин.)

      Тества способността на кандидатите да общуват ефективно в „лице в лице” ситуации.

Индивидуални курсове за CPE, София.

ПРОГРАМА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОДГОТОВКА ЗА CPE

Цели и методи на обучението:

- преговор на стара и овладяване на нова лексика и идиоми;

- основен и задълбочен преговор на граматиката, както и усвояване на характерни за теста специфични граматични конструкции;

- анализ и коментар на допусканите грешки;

- стратегии за справяне с изпитната ситуация;

- изграждане на умения за съобразяване с фактора време.
    
   Вижте повече за
уроците по английски език >>

   Вижте повече за нивата, изпитите и сертификатите по английски език >>

* * * * * *

Учебно време - всеки ден - 09.00 - 20.00 ч.

График - съобразно Вашите възможности и свободно време.

Уроците за подготовка за CPE се провеждат в учебните кабинети на школата или онлайн (дистанционно обучение).

* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

Частни уроци за подготовка за CPE в гр. София.