Частните уроци по биология помагат на ученика да се справи с темите, недостатъчно разгледани и неусвоени в училище, позволяват да се повишат оценките и да се предотвратят проблеми с разбирането на по-сложен материал при последващото изучаване на предмета. Познаването на научните понятия и овладяването на методи за анализ на биологичните процеси и явления, чрез помощта на добър учител по биология, са необходимо условие за отличното представяне при изпитванията в клас, както и при кандидатстването в НПМГ и в университети с приемен изпит по биология.

  За всички ученици (от 7. до 12. клас), обучаващи се индивидуално, се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по биология и заявените конкретни цели.

  За подготвящите се за кандидатстване след 7. клас в НПМГ, матура и прием във ВУЗ, предлагаме както отделни уроци по определени въпроси, така също и едногодишни курсове по биология (индивидуални или в група от 6 ученици), обхващащи изцяло материала, включен в конспектите за съответните изпити.

* * * * * *

    Учебно време - всеки ден - 09.00 - 20.00 ч.

    График - съобразно възможностите на ученика и свободното му време.

    Курсовете за подготовка в групи за учениците от 12. клас се провеждат в учебните кабинети на школата.

    Индивидуалните уроци по биология (от 7. до 12. клас) се провеждат при нас или онлайн (дистанционно обучение).

* * * * * *

Вижте програмите на нашите курсове и уроци по биология за 7. клас >> 

Вижте програмите на нашите уроци и курсове по биология за 12. клас >>

* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация относно обучението по биология позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

Индивидуални курсове по биология за ученици от 7. до 12. клас, София

Вижте повече за Учебен център "Елина" >>