Преходът от начална към прогимназиална степен на обучение  затруднява много деца - променя се начинът на организация на учебния процес, полагат се основите на нови дисциплини с нови преподаватели, изискванията към учениците нарастват.

 Уроците и курсовете на школа „Елина“ за 5. клас по български език и литература (БЕЛ) и математика са фокусирани върху по-пълното усвояване на текущия учебен материал и повишаването на успеха в училище, като необходима предпоставка за отличното представяне на бъдещите изпити след 7. клас.

  Работата с петокласниците е организирана в групи от 6 ученици, което дава възможност за повече индивидуална работа с всеки един курсист с оглед постигане на максимален резултат. Предлагаме също и частни уроци по чужди езици, както и по всички учебни предмети, изучавани в 5. клас. Подготовката включва: преговор на стария и преподаване на нов материал, упражнения, ежеседмичен текущ контрол и задачи за домашна работа за всяко следващо занятие. На всеки ученик се раздават безплатно допълнителни помощни учебни материали.

 Родителите на нашите ученици ежемесечно получават пълна информация за работата на детето по съответния учебен предмет и конкретните му резултати и постижения.

 Преподаватели ни са с дългогодишен успешен опит в подготовката на ученици от 5. до 7. клас и са отлично запознати с критериите за оценяване на НВО и конкурсните изпити за прием в елитните училища.

* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация относно обучението позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

Вижте повече за индивидуалните уроци по математика, БЕЛ, история, география, биология, химия, физика и чужди езици >>

Вижте повече за нашите уроци и курсове за 5. клас по математика >>  и  БЕЛ >>

Частни уроци и курсове по математика и български език за 5. клас, София

Вижте повече за Учебен център "Елина" >>