DELF и DALF са официални дипломи на Министерството на образованието на Франция. Изпитните варианти се изготвят от Международния център за педагогически науки (CIEP) и оценяват нивото на владеене на френски език на хора, изучаващи френски като чужд език. Създадени са през 1985 година, а през 2005 година са съобразени и с Общата европейска езикова рамка, като по този начин всяка от шестте дипломи за владеене на френски език съответства на нивата по ОЕЕР. Дипломите DELF и DALF са безсрочни.

  Изпитите за различните нива на DELF (A1-B2) и DALF (C1-C2) са независими един от друг, като това предоставя възможност на всеки кандидат да избере подходящия за него изпит. Няма изискване за последователно полагане на изпити по всяко ниво и поради това кандидатът може да се яви директно на ниво C1, без преди това да е държал А или B.

  Дипломите за DELF и DALF представляват официални документи за владеене на френски език и са валидни в цял свят. Документът за покрито ниво C1 или C2 се признава вместо приемен изпит по френски език във всички университети във Франция.

  Изпитните сесии се провеждат само два пъти годишно:
   1. Зимна сесия (януари-февруари).
   2. Лятна (юни).

Подготовка за DELF, уроци, курсове, тестове, София.

DELF (Diplôme d'études en langue française)

  Съществуват няколко варианта на изпита DELF. Изпитите DELF Prim и DELF Juniors не се различават по трудност от изпита DELF Tous publics. Единствената разлика е в тематика, тъй като всеки формат е адаптиран и съответства на възрастта на кандидатите:

DELF PRIM (DELF Prim A1-1, A1 и A2) – за деца на възраст от 8 до 12 г.

DELF JUNIORS (DELF Juniors A1, A2, B1 и В2) – за ученици на възраст от 12 до 18 г.

DELF TOUS PUBLICS (DELF А1, А2, В1 и В2) – за възрастни (над 18 г.)

DELF A1

  DELF A1 оценява базовото познание на езика. Това е най-ниското ниво, на което може да се използва един език и се нарича се стадий на „откриването на езика“. На това ниво кандидатът може да общува сравнително несложно и да говори за себе си и за непосредственото си обкръжение.

Изпитни секции

Продължителност на секцията

Оценка на секцията

Слушане с разбиране

Въпросници за слушане с разбиране върху три или четири записа по тема от всекидневния живот (слушат се два пъти).

Максималната продължителност на записа е 3 мин.

Приблизително 20 минути

25 т.

Четене с разбиране

Въпросници за четене с разбиране върху четири или пет документа по тема от всекидневния живот.

30 мин.

25 т.

Писане

Тест от две части:

 - попълване на запис, формуляр

 - писане на прости изречения (пощенски картички, съобщения, истории и др.) върху теми от ежедневието.

> 30 мин.

25 т.

Говорене

Тест от три части:

 - насочван разговор

 - обмен на информация

 - ролева игра

5 до 7 мин.

подготовка:

10 мин.

25 т.

Обща продължителност на изпита: 1 час и 20 минути

* Най-висока оценка: 100 т.

* Минимален брой точки, при който се приема, че изпитът е издържан: 50 от 100 т.

* Минимален брой точки, при който се приема, че секцията е издържана: 5 от 25 т.

DELF A2

 DELF A2 проверява лингвистичните компетентности на начинаещите ученици. Акцентът на изпита е върху общуването при  всекидневни и рутинни обстоятелства, изискващи най-често срещаните учтиви фрази и обмен на информация между участниците в социалната ситуация.

Изпитни секции

Продължителност на секцията

Оценка на секцията

Четене с разбиране

Въпросници за слушане с разбиране, които са върху три или четири записа по тема от всекидневния живот (слушат се два пъти).

Максималната продължителност на записа е 5 мин.

Приблизително 25 мин.

 25 т.

Четене с разбиране

Въпросници за четене с разбиране върху четири или пет документа по тема от всекидневния живот.

30 мин.

25 т.

Писане

Две кратки писмени задачи (писмо до приятел или съобщение):

 - описание на събитие или лични преживявания

 - писмена покана, благодарност, извинение, даване на информация, поздравление

45 мин.

25 т.

Говорене

Секция от три части:

 - насочван разговор

 - обмен на информация

 - ролева игра

6 до 8 мин.

подготовка:

10 мин.

25 т.

Обща продължителност на изпита: 1 час и 40 минути

* Най-висока оценка 100 т.

* Минимален брой точки, при които се приема, че изпитът е издържан: 50 т. от 100 т.

* Минимален брой точки, при които се приема, че секцията е издържана: 5 т. от 25 т.

Индивидуални курсове за подготовка за DELF, София.

DELF B1

  DELF B1 оценява в каква степен знанията на ученика му осигуряват чуждоезикова самостоятелност. На това ниво кандидатът трябва да умее да поддържа разговор, да разбира и участва в дискусия и да изказва лично мнение; способен е да се справя със ситуации, които възникват в ежедневието.

Изпитни секции

Продължителност на секцията

Оценка на секцията

Четене с разбиране

Въпросници за слушане с разбиране, които са върху три записа (пускат се по два пъти).

Максималната продължителност на записа е 6 мин.

Приблизително

25 мин.

25 т.

Четене с разбиране

Въпросници за четене с разбиране върху два писмени документа:

 - извеждане на полезна информация, отнасяща се към определена задача

 - анализиране на съдържанието на документ от общ характер

35 мин.

25 т.

Писане

Изразяване на лично мнение по обща тема (есе, писмо, статия и др.)

45 мин.

25 т.

Говорене

Секция от три части:

 - насочван разговор

 - интерактивни упражнения

 - изразяване на мнение върху текст, изискващ лична позиция

Приблизително

15 мин.

подготовка: 10 мин.

(не се отнася за третата част на секцията )

25 т.

Обща продължителност на изпита: 1 час и 45 минути

* Най-висока оценка 100 т.

* Минимален брой точки, при които се приема, че изпитът е издържан: 50 т. от 100 т.

* Минимален брой точки, при които се приема, че секцията е издържана: 5 т. от 25 т.

DELF B2

  Изпитът за диплома DELF B2 оценява владеенето френски език на ниво, което позволява да се привеждат аргументи, с които кандидатът да защитава личното си мнение, да изразява своята гледна точка и да дискутира. На това ниво кандидатът има известна непринуденост и спонтанност на изразяването при обикновени взаимодействия и е способен да поправя собствените си грешки.

Изпитни секции

Продължителност на секцията

Оценка на секцията

Четене с разбиране

Въпросници за слушане с разбиране, които са върху три записа:

 - интервю, новинарски бюлетин и др. (слушат се два пъти)

 - презентация, лекция, реч, документация, радио или телевизионна програма (пуска се по два пъти)

Максималната продължителност на записа е 8 мин.

Приблизително

30 мин.

25 т.

Четене с разбиране

Въпросници за четене с разбиране върху два писмени документа:

 - текст с информативен характер за Франция или за френскоговорящия свят

 - текст от аргументативен тип

 - анализиране на съдържанието на документ от общ характер

1 час

25 т.

Писане

Заемане на лична позиция (допринасяне за дебат, официално писмо, ревю на филм/книга)

1 час

25 т.

Говорене

Заявяване и защитаване на лична позиция, основана на кратък документ

Приблизително

20 мин.

Подготовка:

30 мин.

25 т.

Обща продължителност на изпита: 2 часа и 30 минути

* Най-висока оценка 100

* Минимален брой точки, при които се приема, че изпитът е издържан: 50 от 100 т.

* Минимален брой точки, при които се приема, че секцията е издържана: 5 от 25 т.

Подготовка за DALF, уроци, курсове, тестове, София.

DALF (Diplôme approfondi de langue française) – Диплома за задълбочени познания по френски език

DALF C1

 Изпитът оценява свободното и самостоятелно владеене на френския език. Кандидатите трябва да могат да се изразяват спонтанно и коректно, да  владеят отлично френската лексика; да подбират подходящи езикови структури; да създават и да ползват експертна, добре структурирана реч без колебания.

Изпитни секции Продължителност Оценка на секцията

Слушане с разбиране

Въпросници за слушане с разбиране върху записи:

 - дълъг запис (интервю, урок, конференция), приблизително по 8 мин. (пускани два пъти)

 - няколко кратки радиопредавания (новини, проучвания, реклами и др.) (пускани веднъж)

Максималната продължителност на записа е 10 мин.

Приблизително

40 мин.

 25 т.

Четене с разбиране

Въпросници за четене с разбиране върху литературен или журналистически текст между 1500 и 2000 думи.

50 мин.

25 т.

Писане

Секция от две части:

 - обобщаване на няколко писмени документа с обща дължина от 1000 думи

 - писане на есе с аргументи, подкрепени от съдържанието на документите

 - кандидатът може да избере между две възможности: хуманитарни и социални науки или наука

2 часа и 30 мин.

 25

Говорене

Презентация, основана на серия от писмени документи, последвана от дискусия с изпитващите

Кандидатите могат да избират между две възможности: хуманитарни и социални науки и наука

30 мин.

подготовка: 1 час

25

 

Обща продължителност на изпита: 4 часа

* Най-висока оценка 100

* Най-висока оценка 100

* Минимален брой точки, при които се приема, че изпитът е издържан: 50 т. от 100 т.

* Минимален брой точки, при които се приема, че секцията е издържана: 5 т. от 25 т.

Индивидуални курсове за подготовка за DALF, София.

DALF C2

  DALF C2 оценява изключителна прецизност, уместност и свобода при владеенето на френския език.  Кандидатите с ниво C2 е необходимо да могат  да използват езика за академични или други цели, изискващи много високо ниво на владеене на чужд език.

Изпитни секции Продължителност Оценка на секцията

Слушане и четене с разбиране

Секция от три части:

 - писмено отразяване на съдържанието на запис (пускан два пъти)

 - лично развитие, базирано на проблем, даден в записа

 - дебат с изпитващите

Кандидатите могат да избират между две възможности: хуманитарни и социални науки или наука

Продължителност

30 мин.

Подготовка: 1 час

50

Разбиране и писане

Писане на структуриран текст (статия, уводна статия, доклад, реч и др.) на базата на няколко документа с обща дължина от приблизително 2000 думи

Кандидатите могат да избират между две възможности: хуманитарни и социални науки или наука

3 часа и 30 мин.

50

Обща продължителност на изпита: 3 часа и 30 мин.

  Хората, които са взели успешно изпитите DALF (C1 или C2) са освободени от полагане на друг изпит по френски език за приемане във френски университет.

Вижте повече за частните уроци по френски език >>

* * * * * *

Учебно време - всеки ден - 09.00 - 20.00 ч.

График - съобразно Вашите възможности и свободно време.

Уроците за подготовка за DELF и DALF се провеждат в учебните кабинети на школата или онлайн (дистанционно обучение).

* * * * * *

За актуални цени и допълнителна информация позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане