Разнообразният набор от програми за частни уроци и индивидуални курсове по испански език, които организира школа „Елина”, обхващат всички нива - от начинаещи до напреднали - и са предназначени както за деца и ученици от различните класове, така също и за зрелостници, кандидат-студенти, студенти и възрастни.

 Първите нива на подготовката включват овладяването на базисните граматични и лексикални структури на испанския език и спомагат за развитие на комуникативните  и езикови умения, които са основата за надграждането в по-високите академични и бизнес нива. Имайки предвид системния характер на езика, в обучението са застъпени и балансирани всички основни действия: "Четене", "Слушане", "Разговор" и "Писане", които са  от изключително важно значение с оглед постигането на целите на учащия при усвояването и употребата на чужд език. 

 Курсовете са също и  практически ориентирани към справяне с езиковите ситуации, свързани с регулярни ежедневни събития,  личния живот,  работата, пътувания и др.

  Начинът на подготовка включва: 
  - теоретично изясняване на испанската граматика, правописа и пунктуацията; 
  - упражнения върху текущия материал;
  - задачи за домашна работа.
 Специално внимание се обръща на стимулирането на водене на свободен разговор и разбиране на испанската реч, като се провеждат  дискусии и упражнения за слушане с разбиране.

 Курсовете по испански език се провеждат въз основа на най-съвременните учебни системи на световно признати издателства.

 Преподавателите ни са завършили специалност „Испанска филология“ в Софийския университет и имат дългогодишен опит в преподаването на испански език на всички нива, вкл. C1 и C2.

Онлайн курсове по испански език.

  В края на обучението курсистите полагат устен и писмен изпит и получават сертификат, в който се посочват постигнатите резултати по време на курса и на финалните изпити. Същият може да се ползва като документ за нивото на владеене на испански език в България. Желаещите могат да се явят и на изпитите за придобиването на международно признати сертификати (DELE и др.). В учебен център „Елина” можете да се подготвите също за матура и кандидатстудентски изпити по испански език.

* * * * * *

   Учебно време - всеки ден - 09.00 - 20.00 ч.

   График - съобразно Вашите възможности и свободно време.

   Индивидуалните курсове по испански език се провеждат в учебните кабинети на школата или онлайн (дистанционно обучение).

* * * * * *

   Вижте повече за DELE >>

* * * * * *

За допълнителна информация относно обучението позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане

Частни уроци по испански език, София, индивидуални уроци по испански език, индивидуално обучение по испански език.

Вижте повече за Учебен център "Елина" >>