Учебен център „Елина” е основан през 1991 година в гр. София от г-жа Албена Велкова, магистър по социология. Първоначално се предлага обучение на кандидат-студенти по български език и литература, история и биология. От следващата година се организират и кандидатстудентски курсове по математика, география и химия. Две години по-късно (1993 г.) спектърът на предлаганите образователни услуги се допълва с езикови курсове и частни уроци по английски, френски, немски, италиански, испански, руски, португалски, турски, гръцки и японски език за деца и възрастни. През 1999 г. се създаде направлението за подготовка за кандидатстване след седми клас, като организираме двугодишни (от 6. клас) и едногодишни курсове. От 2001 г. фирмата предлага и индивидуално обучение за ученици от втори до дванадесети клас по всички предмети и езици, изучавани в училище. От 2007 г. подготвяме зрелостници за матури по български език и литература, чужд език, математика, философия, история и цивилизация, география и икономика, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование. През 2016 г. в учебния център беше създаден и департаментът за онлайн обучение.

Онлайн обучение - частни уроци и курсове.

  Особен приоритет на школа "Елина" е формирането на силен екип от професионалисти, експерти в своята област. Работата на колегите ни се отличава с компетентност, амбиция, взискателност и лична ангажираност към учениците.

   Важен аспект на дейността ни е разработването на модерна, адекватна и резултатна методика на обучение. Дългата история и опит на нашия учебен център ни позволяват да усъвършенстваме и обогатяваме начина си на работа. Ние сме убедени, че образованието е сложен и противоречив процес, в който равноправно участват обучаващ и обучаван. Основните стандарти на работата ни са интересност, динамичност, неформалност, интерактивност и резултатност. Създаването на приятелска и непринудена атмосфера по време на учебния процес позволява да се развие диалогът между ученик и учител.

   Нашият подход дава възможност на учащите да мобилизират максимално потенциала си и да открият как по свой уникален начин да изпълнят целите си.


Школа "Елина" - курсове и частни уроци по математика, български език и литература, история, география, биология, химия, физика, философия, английски, френски, немски, италиански, гръцки, португалски, руски и испански език


   Добрата школа се разпознава по нейните резултати. Ние, учебен център „Елина” и учениците ни, можем да се похвалим: 

  - с традиционно най-високите оценки от приемните изпити по БЕЛ в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, както и с единствената пълна шестица през 2009 г. от всички кандидатстващи с български език и литература в СУ;

  - с оценка 6.00 от изпита по БЕЛ в УНСС;

  - с оценки 6.00 от изпита по История на България в СУ и 5,98 в УНСС;

  - с много пълни шестици през годините и среден успех на матурата по БЕЛ - 5,72;

  - с много добри и отлични оценки на изпитите по математика в УНСС, СУ, УАСГ и ТУ, както и с много пълни шестици на матурата по математика;

  - с оценки 5,99 от изпитите по география в УНСС и 5,75 в СУ;

  - с оценки 5,68 от изпита по английски език в СУ и 6,00 на матурата по английски език;

  - с оценки 6.00 по биология в СУ, 5,90 в МУ - София и 5,96 на матурата по биология и здравно образование;

  - с оценка 6.00 на матурата по химия и опазване на околната среда;

  - с оценка 6.00 на зрелостния изпит по физика;

  - с оценки от националните изпити за кандидатстване след 7. клас по математика 5,89 (само за модул НВО - 6.00) и по български език и литература 6,00 (100 точки).

   Особено ни радва фактът, че кандидат-студентите ни са вече студенти в най-елитните специалности в най-престижните български и чуждестранни университети, кандидат-гимназистите - приети в предпочитаните от тях гимназии и техникуми, а клиентите ни в езиковите курсове успешно покриват изискванията за сертификати по чужд език.

Курсове и частни уроци за ученици и възрастни, София.

За повече информация посетете офиса на учебния център >>  или позвънете на ☎ 0888-616-911.

☎ Обаждане